Stalius

Pobūdis: Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. prižiūri Kauno AVPK administruojamuose pastatuose ir teritorijose esantį materialųjį turtą, įrenginius, o esant poreikiui ir kitą turtą;
2. savarankiškai atlieka smulkius Kauno AVPK administruojamų pastatų ir jų statybinių konstrukcijų remonto darbus (dažymo, stiklinimo, paruošimo dažymui sienų ir lubų paviršių valymo, gruntavimo, šlifavimo, tinkavimo, lakavimo ir kt.), inžinerinių sistemų (keičia čiaupus, maišytuvus, vandens ventilius ir santechnikos įrangą), inventoriaus priežiūros darbus (remontuoja duris, langus, keičia spynas, remontuoja sulūžusius baldus ir montuoja medinius stelažus) ir kitų priemonių remonto darbus;
3. materialiajam turtui suteikia inventorinius numerius, rengia kabinetinio turto aprašus, pildo turto gavimo ir išdavimo žurnalus, veda turto apskaitą derina su Kauno AVPK Finansų skyriumi;
4. esant poreikiui valo ir tvarko teritoriją bei prieigas prie Kauno AVPK administruojamų pastatų, padeda tvarkyti patalpas viduje; žiemos metu laiku valo sniegą ir ledą nuo šaligatvių, kiemo takų; vasaros metu šienauja veją ir prižiūri žaliuosius plotus;
5. su transporto priemone, rankiniu būdu ar vežimėliuose neša, gabena, pakrauna, iškrauna krovinius;
6. dirbdamas mobilioje brigadoje ir gavęs informaciją iš ŪP (Ūkio poskyrio) vedėjo apie gedimus, operatyviai reaguoja ir atlieka jų šalinimo darbus;
7. padeda paruošti patalpas darbuotojų darbo vietai sukurti ir atlieka įvairius pagalbinius darbus;
8. laiku informuoja ŪP vedėją apie atliktus darbus ir nustatytus pažeidimus;
9. tinkamai ir pagal paskirtį naudojasi prietaisais bei įrankiais;
10. apie visus pastebėtus patikėtų prietaisų, įrengimų bei įrankių gedimus, taip pat ir apie naujai atsiradusius priskirtų patalpų konstrukcijų, apdailos bei jose esančio inventoriaus defektus ar kitus nesklandumus informuoja ŪP vedėją;
11. laikosi darbo drausmės, Kauno AVPK vidaus tvarkos taisyklių, darbo bei gaisrinės saugos instrukcijų reikalavimų;
12. prižiūri, esant reikalui pareikalauja, kad darbuotojai nešiukšlintų ir neterštų patalpų, rūkytų tik tam nustatytose vietose;
13. vykdo kitus su staliaus tiesioginėmis funkcijomis susijusius ŪP vedėjo nurodymus ir pavedimus;
14. Kauno AVPK AS (Aptarnavimo skyriaus) vedėjo pavedimu vykdo kitų poskyrio stalių funkcijas jiems nesant;
15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Kauno AVPK AS vedėjo pavedimus.

Reikalavimai: Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
2. išmanyti darbų saugos ir bendrų priešgaisrinės saugos, elektros saugos, aplinkosaugos taisyklių reikalavimus;
3. gebėti savarankiškai atlikti pavestas užduotis, apibendrinti iškylančias problemas ir sugebėti rasti jų sprendimo būdus;
4. žinoti Kauno AVPK pastatų, statinių, įrenginių išdėstymą, patalpų išdėstymą pastatuose bei statiniuose ir jų paskirtį, įėjimų į pastatus ir išėjimų iš jų vietas;
5. žinoti priskirtų prietaisų, mechanizmų ir kitų priemonių naudojimo instrukcijas, mokėti jais naudoti;
6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "RIBOTO NAUDOJIMO".

Atlyginimas: 500 € iki mokesčių išskaitymo / apie 418 € "į rankas"
Įmonė: Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Vytauto pr. 91, 8 37 303141, alvija.naurone@policija.lt
Paskelbta: 2017.10.12
Galioja iki: 2017.10.30

Atsiliepimai, skundai apie Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Rekvizitai apie Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Skundailt.com apie Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Verslo žinios apie Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
118 apie Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
KurRasti apie Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas