Socialinių paslaugų šeimai skyriaus vedėjasDarbo vieta (miestas):

Kauno miesto socialinių paslaugų centras (Socialinių paslaugų šeimai skyrius - Nemuno g. 31, Kaunas)

Reikalavimai:

turėti aukštąjį universitetinį socialinio darbo išsilavinimą, turėti socialinio darbo kvalifikacinį (bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją bei ne mažesnę kaip 5 metų socialinio darbo patirtį;mokėti vieną užsienio kalbą (privalumas - anglų ar vokiečių kalba).mokėti valdyti, kaupti, analizuoti sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti kompiuteriu MS Windows, MS Office programomis, internetu;būti susipažinus su socialinių paslaugų sritį reglamentuojančiais teisės aktais: LR Konstitucija, LR Socialinių paslaugų įstatymu, Socialinių paslaugų katalogu, LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Kauno mieste tvarkos aprašu ir kt. teisiniais aktais;turėti praktinius socialinio darbo vadybos įgūdžius ir gebėti tiksliai vertinti žmogaus socialinę situaciją, gebėti bendrauti su žmonėmis ir jų aplinka, turėti organizacinius sugebėjimus;išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti jas taikyti praktiškai pagal įforminimo taisykles;pasižymėti tokiomis savybėmis kaip tolerancija, geranoriškumas, atsakingumas, kūrybiškumas bei iniciatyvumas.

Privalumai: Rekomendacijos, socialinėje srityje išklausytų kursų pažymėjimai, darbo patirtis rengiant ir vykdant socialinės srities projektus.

Funkcijos:

rinkti ir analizuoti informaciją apie šeimų ir vaikų poreikius socialinių paslaugų teikimui;organizuoti, vertinti socialinių paslaugų veiksmingumą ir teikti pasiūlymus dėl socialinių paslaugų teikimo šeimoms ir vaikams; teikti bendrąsias (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo) socialines paslaugas;organizuoti Skyriaus darbuotojų veiklą, rengti ataskaitas;kontroliuoti teikiamų socialinių paslaugų šeimoms kokybę, socialinių darbuotojų, teikiančių socialinės priežiūros paslaugas šeimoms ir vaikams pareigų vykdymą ir jų darbo drausmę;dalyvauti Centro veiklos planų, programų sudarymo ir vykdymo veikloje.apmokyti savanorius bei studentus, atliekančius praktiką.
Įmonė: Kauno miesto socialinių paslaugų centras
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Partizanų g. 38D, 837322462, info@kaunospc.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2018.02.13
Galioja iki: 2018.03.03Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Kauno miesto socialinių paslaugų centras


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Kauno miesto socialinių paslaugų centras
  Rekvizitai apie Kauno miesto socialinių paslaugų centras
  Skundailt.com apie Kauno miesto socialinių paslaugų centras
  Verslo žinios apie Kauno miesto socialinių paslaugų centras
  118 apie Kauno miesto socialinių paslaugų centras
  KurRasti apie Kauno miesto socialinių paslaugų centras