Projekto "Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas" finansininkasProjekto finansininkas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą, Valstybės biudžeto įstatymą, Buhalterinės apskaitos įstatymą, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą ir poįstatyminius teisės aktus, Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymą, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą, Valstybės tarnybos įstatymą, Viešųjų pirkimų įstatymą, Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais patvirtintus: VSAFAS, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją, Minimalius finansų kontrolės reikalavimus, Finansų kontrolės vadovą, Finansų kontrolės taisykles, Apskaitos vadovą, kitus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir teisės aktus, reglamentuojančius institucijos ekonominę ir finansinę veiklą, apskaitą ir atskaitomybę;
4. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
6. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Darbuotojo funkcijos:
1. Projekto ataskaitų techninės dalies rengimas:
1.1. Darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymas projekte dirbantiems darbuotojams.
2. Projekto finansinių išteklių planavimas ir apskaita:
2.1. projekto lėšų panaudojimo informacijos teikimas audito institucijoms ir kitom institucijoms;
2.2. projekto apskaitos ataskaitų ir jų priedų rengimas;
2.3. projekto apskaitos dokumentų kaupimas, tvarkymas ir saugojimas.
2.4. darbo užmokesčio skaičiavimas projekte dirbantiems darbuotojams;
2.5. Atsiskaitymų su darbuotojais vykdymas
2.6. Atsiskaitymų su trečiosiomis šalimis įsipareigojimų vykdymas ir kontrolė;
2.7. Finansinių ataskaitų pagal projektą sudarymas.
3. Apskaita tvarkoma vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir atsižvelgiant į Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. A1 - 47 1 punktu patvirtinto Apskaitos vadovo nuostatas.
Darbo užmokestis:
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 5,5 iki 6,3 (bazinės mėnesinės algos dydžiais). Darbas 20 val. per savaitę, apmokant už darbą proporcingai dirbtam laikui.
Įmonė: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Vivulskio g. 11, 852664201, post@socmin.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2018.02.13
Galioja iki: 2018.03.03Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
  Rekvizitai apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
  Skundailt.com apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
  Verslo žinios apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
  118 apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
  KurRasti apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija