Vyresnysis specialistas - informatikas

Pobūdis: SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
1.2. būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais teismų darbą bei kitais teisės aktais, reikalingais įgyvendinant skyriaus darbą, dokumentų rengimo taisyklėmis bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų ir informacinių technologijų saugą;
1.3. mokėti diegti ir administruoti operacines sistemas, taikomąsias programas:
1.3.1. gerai išmanyti kompiuterių architektūrą ir kompiuterinių tinklų veikimo principus bei jų administravimo principus;
1.3.2. žinoti kompiuterinės įrangos sandarą, kompiuterinių tinklų įrangą;
1.3.3. gerai išmanyti duomenų perdavimo tinklo organizavimo technologijas, techninės bei programinės įrangos administravimo principus;
1.3.4. būti susipažinusiam su duomenų bazių valdymu, naujovėmis informacinių technologijų srityje, gebėti jas taikyti praktiškai;
1.4. mokėti dirbti kompiuterine, dauginimo technika, ryšio priemonėmis ir specializuota programine įranga;
1.5. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
1.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

Reikalavimai: ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. vykdo visas Lokalios sistemos administratoriaus funkcijas, atsako už informacinės sistemos duomenų saugą;
2.2. ruošia ir prižiūri Teismo kompiuterizuotas darbo vietas;
2.3. diegia kompiuterizuotose darbo vietose sisteminę programinę įrangą, atlieka įdiegtos įrangos testavimus ir užtikrina jos stabilų veikimą;
2.4. vykdo kompiuterizuotų darbo vietų antivirusinę profilaktiką ir taiko prevencines priemones;
2.5. nustato kompiuterizuotų darbo vietų gedimo faktą ir dalyvauja gedimų šalinime;
2.6. užtikrina kompiuterizuotose darbo vietose įdiegtos sisteminės ir taikomosios programinės įrangos periodišką atnaujinimą;
2.7. vykdo Teisme sukauptų elektroninės informacijos duomenų archyvavimą, saugojimą ir kompetencijos ribose atkuria duomenis;
2.8. esant poreikiui, atstato kompiuterizuotų darbo vietų programinę įrangą bei padeda vartotojui sutvarkyti kompiuterio darbo aplinką;
2.9. konsultuoja teismo darbuotojus taikomųjų sistemų veikimo klausimais;
2.10. nedelsiant informuoja teismo Informatikos skyriaus vedėją apie visus elektroninės informacijos saugos incidentus;
2.11. informuoja Saugos įgaliotinį apie saugos dokumentų pažeidimus, nusikalstamos veikos požymius, neveikiančias arba netinkamai veikiančias duomenų saugos užtikrinimo priemones;
2.12. dalyvauja atliekant teismo serverių patalpos priežiūros, profilaktikos ir kitus darbus;
2.13. konsultuoja teismo darbuotojus informacinių technologijų ir informacinės sistemos eksploatavimo klausimais;
2.14. teikia pasiūlymus dėl teismo kompiuterinio tinklo, darbo vietų kompiuterinės technikos priežiūros, valdymo ir tvarkymo bei taikomųjų sistemų tobulinimo;
2.15. esant poreikiui tikrina teismo kompiuterinę įrangą ir užtikrina jos tinkamumą darbui;
2.16. padeda vyriausiajam specialistui – informatikui įdiegti reikalingą programinę įrangą;
2.17. talpina gaunamą ir reikalingą teismo personalui informaciją vietiniame internetiniame puslapyje;
2.18. konsultuoja teismo darbuotojus teismo elektroninio pašto eksploatavimo klausimais;
2.19. vykdo kitus teismo administracijos, informatikos skyriaus vedėjo pavedimus susijusius su teismo funkcijų vykdymu.

Atlyginimai: 665 € iki mokesčių išskaitymo / apie 543 € "į rankas"

Atlyginimas: 665 € iki mokesčių išskaitymo / apie 543 € "į rankas"
Įmonė: Vilniaus apygardos teismas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 40/1, 861416266, mark.monid@teismas.lt
Paskelbta: 2018.05.16
Galioja iki: 2018.06.15

Atsiliepimai, skundai apie Vilniaus apygardos teismas


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Vilniaus apygardos teismas
Rekvizitai apie Vilniaus apygardos teismas
Skundailt.com apie Vilniaus apygardos teismas
Verslo žinios apie Vilniaus apygardos teismas
118 apie Vilniaus apygardos teismas
KurRasti apie Vilniaus apygardos teismas