Direktoriaus pavaduotojas ugdymuiReikalavimai:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

1.2. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą arba magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

1.3. gerai mokėti lietuvių ir rusų kalbas, lietuvių kalbos mokėjimo lygis turi atitikti III valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos reikalavimus;

1.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;

1.5. būti susipažinusiam su aktualiais švietimo įstaigų veiklą, vaiko teisų apsaugą ir darbo santykius reglamentuojančiais nacionaliniais ir Šiaulių miesto savivaldybės teisės aktais;

1.6. gebėti kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus švietimo įstaigos bendruomenės narių santykius;

1.7. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, mokėti dirbti kompiuteriu, tvarkyti dokumentų apskaitą, priimti ir siųsti informaciją.

Privalumai: anglų kalbos mokėjimas, tarptautinio bendradarbiavimo patirtis.

Funkcijos:

Stebėti, vertinti ir analizuoti 1-8 klasių mokinių ugdymo(si) rezultatus bei ugdymo procesą, teikti metodinę pagalbą mokytojams, vertinti jų praktinę veiklą, rengti dokumentus gimnazijos atestacijos komisijai apie mokytojų praktinę veiklą.Koordinuoti neformalųjį švietimą, vykdyti neformaliojo ugdymo užsiėmimų priežiūrą.Rengti ir koreguoti formaliojo ir neformaliojo švietimo tvarkaraščius.Inicijuoti ir koordinuoti projektų veiklą, organizuoti jų vykdymą ir kontrolę, palaikyti ryšius su socialiniais partneriais.Koordinuoti ir kontroliuoti 1-8, I-IV klasių vadovų veiklą..Rengti ir teikti direktoriui su neformaliuoju švietimu susijusių gimnazijos dokumentų projektus, informaciją ir duomenis, reikalingus gimnazijos ataskaitoms bei kitiems dokumentams parengti, pasiūlymus gimnazijos direktoriui gimnazijos strateginio plano, metinio veiklos plano parengimui.Kuruoti mokinių savivaldos veiklą.
Įmonė: Šiaulių "Santarvės" gimnazija
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Vytauto g. 113, 37041435716, santarvesvm@gmail.com
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2018.08.10
Galioja iki: 2018.08.28Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Šiaulių "Santarvės" gimnazija


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Šiaulių "Santarvės" gimnazija
  Rekvizitai apie Šiaulių "Santarvės" gimnazija
  Skundailt.com apie Šiaulių "Santarvės" gimnazija
  Verslo žinios apie Šiaulių "Santarvės" gimnazija
  118 apie Šiaulių "Santarvės" gimnazija
  KurRasti apie Šiaulių "Santarvės" gimnazija