Valdymo organizavimo skyriaus Vyriausiasis specialistasValdymo organizavimo skyriaus vyriausiojo specialisto
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
(Padalinio grupės kodas - 29707, funkcijos kodas - 33102)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valdymo organizavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga užtikrinti Kauno apskrities vyriausiajame policijos komisariate (toliau - Kauno apskr. VPK) rengiamų teisės aktų, sutarčių projektų atitiktį teisės aktų reikalavimams, tinkamą teisės aktų taikymą, rengti procesinius dokumentus ir atstovauti Kauno apskr. VPK teismuose ir kitose valstybės institucijose.
Šios pareigybės darbo vieta yra Kauno apskr. VPK.
III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisėje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities teisės krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
6.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programų paketu;
6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą bei policijos veiklą, taip pat išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6.5. turėti organizacinių, planavimo, analitinio vertinimo gebėjimų;
6.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. vertina norminių teisės aktų projektus ir dalyvauja juos rengiant;
7.2. dalyvauja rengiant, vertina sutarčių ir susitarimų projektus sudaromus Kauno apskr. VPK vardu;
7.3. rengia atsakymų į fizinių ir juridinių asmenų skundus projektus bendro pobūdžio teisės normų taikymo klausimais;
7.4. atstovauja Kauno apskr. VPK teisės aktų taikymo ir teisėkūros klausimais įvairiose institucijose;
7.5. teikia teisinio pobūdžio pagalbą ir konsultacijas, taip pat informaciją apie galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus Kauno apskr. VPK darbuotojams;
7.6. atstovauja Kauno apskr. VPK interesams visų instancijų teismuose bei administracinių ginčų komisijose, rengia procesinius dokumentus;
7.7. vykdo teisės aktų ir teisės aktų projektų, susijusių su policijos veikla, statutine valstybės tarnyba, stebėseną, teikia informaciją apie naujausius teisės aktus ir jų projektus Kauno apskr. VPK vadovybei ir rengia naujausių teisės aktų, susijusių su policijos veikla, statutine valstybės tarnyba, apžvalgas;
7.8. dalyvauja viešųjų pirkimų, etikos, teisinės pagalbos išlaidų apmokėjimo komisijos veikloje;
7.9. nesant Skyriaus vedėjo, kito vyriausiojo specialisto (teisininko), vykdo jų funkcijas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 755 € iki mokesčių išskaitymo / apie 605 € "į rankas"
Įmonė: Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Vytauto pr. 91, (8700)56643, milda.juciute@policija.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.08.10
Galioja iki: 2018.08.28Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Rekvizitai apie Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Skundailt.com apie Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Verslo žinios apie Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
118 apie Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
KurRasti apie Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas