Muziejininkas - metaduomenų kūrėjasPareigos: Muziejininkas - metaduomenų kūrėjas

Pareigos: dirbantis pagal darbo sutartį (projektinė / terminuota darbo sutartis: 20 mėn.) projekto "Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra" metaduomenų kūrėjas (0,5 etato).

Pareigybės aprašymas: projekto "Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra" (toliau - VEPIS Projektas) metaduomenų kūrėjo pareigybė reikalinga kultūros paveldo objektų (eksponatų)metaduomenų įrašų rengimui muziejaus informacinėje sistemoje (LIMIS) įgyvendinant VEPIS projektą.

Metaduomenų kūrėjas atlieka šias funkcijas:

rengia ir į informacinę sistemą (LIMIS) teikia metaduomenis apie į VEPIS projekto veiklas įtrauktus ir suskaitmenintus kultūros paveldo objektus (eksponatus);informacinėje sistemoje (LIMIS) metaduomenis susieja su sukurtomis, suskaitmenintus kultūros paveldo objektus identifikuojančiomis skaitmeninėmis bylomis, šias bylas aprašo sistemoje, sklaidai skirtą informaciją paviešina;konsultuoja darbuotojus ar paslaugų teikėjus, dalyvaujančius įstaigos skaitmeninimo veikloje dėl objektų metaduomenų įgyvendinant VEPIS projektą, formuluoja probleminius klausimus;užtikrina su VEPIS projektu susijusių suskaitmenintų objektų metaduomenų sukūrimo terminų ir nustatyto objektų skaičiaus laikymosi;rengia ir teikia savo veiklos ataskaitas;kaupia ir analizuoja duomenis apie VEPIS projekto objektų metaduomenų sukūrimo situaciją įstaigoje, teikia informaciją;pagal kompetenciją rengia, kaupia ir saugo dokumentus VEPIS projekto veiklos klausimais;tiesioginio vadovo/projekto koordinatoriaus pavedimu pagal savo kompetenciją atlieka kitas su VEPIS projekto įgyvendinimu susijusias funkcijas.

Specialieji reikalavimai:

būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;specialybė: muziejininkystės, menotyros, kultūros/kultūros paveldo specialistas; gerai mokėti valstybinę kalbą; turėti ne mažesnę kaip 2 (dvejų) metų profesinio darbo patirtį Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje su A. Žmuidzinavičiaus rinkiniu ir archyvu;gerai mokėti dirbti kompiuteriu, "Microsoft Office" programiniu paketu;išmanyti dokumentų rengimo ir apskaitos, raštvedybos taisykles;mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;turi būti baigęs darbo su LIMIS mokymus (turi turėti darbo su LIMIS kursų baigimo pažymėjimą).
Įmonė: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Miestas: Kaunas
Kreiptis: V. Putvinskio g. 55, 837222965, personalas@ciurlionis.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2018.10.11
Galioja iki: 2018.10.25Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
  Rekvizitai apie Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
  Skundailt.com apie Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
  Verslo žinios apie Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
  118 apie Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
  KurRasti apie Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus