Muziejininkas-skaitmenintojasPareigų pavadinimas: Skaitmenintojas - muziejininkas

Pareigos: Skaitmenintojas - muziejininkas, dirbantis pagal darbo sutartį (projektinė / terminuota darbo sutartis: 2 metai) projekto "Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra" skaitmenintojas (0,5 etato).

Pareigybės aprašymas: projekto "Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra" (toliau - VEPIS Projektas) skaitmenintojo pareigybė reikalinga atlikti kultūros paveldo objektų (eksponatų) skaitmeninių kopijų sukūrimui ir informacijos apie šį paveldą pateikimui skaitmenine forma (toliau - skaitmeninimas) su specialiąja skaitmeninimo įranga, duomenų apie suskaitmenintus kultūros paveldo objektus kaupimui ir sisteminimui.

Skaitmenintojas - muziejininkas atlieka šias funkcijas:

Skaitmenina VEPIS projektui parinktus eksponatus ir vykdo skaitmeninio objekto kokybės kontrolę;VEPIS projektui sukurtus skaitmeninius vaizdus tvarko (apdoroja) - rengia juos archyvavimui, saugojimui, viešinimui, teikimui į informacinę sistemą.aprašo skaitmeninio objekto struktūrizuotus duomenis, apibūdinančius skaitmenintus objektus;užtikrina numatytų su VEPIS projektu susijusių objektų skaitmeninimo terminų ir nustatyto suskaitmenintų objektų skaičiaus laikymąsi;kaupia ir analizuoja duomenis apie VEPIS projekto objektų skaitmeninimo situaciją Muziejuje, teikia ataskaitas bei informaciją;konsultuoja paslaugų teikėjus, dalyvaujančius Muziejaus skaitmeninimo veikloje įgyvendinant VEPIS projektą, formuluoja probleminius klausimus;rengia ir teikia savo veiklos ataskaitas;pagal kompetenciją rengia, kaupia ir saugo dokumentus VEPIS projekto veiklos klausimais;Tiesioginio vadovo/projekto koordinatoriaus Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje pavedimu pagal savo kompetenciją atlieka kitas su VEPIS projekto įgyvendinimu susijusias funkcijas.

Specialieji reikalavimai:

turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygstančiu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu humanitariniųturėti ne mažesnę kaip 5 (penkerių) metų profesinio darbo patirtį paveldo objektų (eksponatų) skaitmeninimo srityje atminties institucijoje / muziejuje;gerai mokėti valstybinę kalbą;išmanyti dokumentų rengimo ir apskaitos, raštvedybos taisykles;mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;gerai mokėti dirbti su kompiuteriu, "Microsoft Office" programiniu paketu; skenavimo įrenginiais, skaitmeninių vaizdų apdorojimo programomis;mokėti organizuoti ir valdyti informacijos procesus.
Įmonė: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Miestas: Kaunas
Kreiptis: V. Putvinskio g. 55, 837222965, personalas@ciurlionis.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2018.10.11
Galioja iki: 2018.10.25Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
  Rekvizitai apie Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
  Skundailt.com apie Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
  Verslo žinios apie Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
  118 apie Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
  KurRasti apie Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus