MetodininkasSPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį ūkio sektoriuje, kurio kvalifikacijas aprašo atitinkamas profesinis standartas;

3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį rengiant arba vertinant profesinius standartus arba studijų krypčių aprašus, arba švietimo (profesinio mokymo arba studijų) programas, arba konsultuojant jų rengėjus;

4. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro, ūkio ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos kvalifikacijų sistemos formavimą;

5. sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, savarankiškai planuoti savo veiklą, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;

6. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas ir pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;

7. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles ir įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas, gebėti jas taikyti praktiškai;

8. mokėti dirbti kompiuterio programomis: teksto rengykle, skaičiuokle, pateikčių rengykle, elektorinio pašto tvarkymo programa, interneto naršykle.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. vykdo profesinio standarto ekspertinį vertinimą;

2. atsako už profesinio standarto ekspertinio vertinimo kokybę;

3. rengia profesinio standarto projekto ekspertinio vertinimo ataskaitą;

4. atsako už tinkamą profesinio standarto projekto ekspertinio vertinimo ataskaitos pateikimą;

5. pagal poreikį konsultuoja ir dalyvauja diskusijose vertinamo profesinio standarto projekto turinio klausimais, teikia papildomą susijusią informaciją;

6. bendradarbiauja su kitais Projekto darbuotojais, suinteresuotais asmenimis;

7. vykdo Projekto vadovo ir tiesioginio vadovo pavedimus, siekiant tinkamai ir laiku įgyvendinti Projektą;

8. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Su pretendentu, laimėjusiu konkursą, bus sudaroma projektinio darbo sutartis, kurios trukmė - 1 (vienas) mėnuo.

Pareigybės apimtis - 0,5 etato.

Darbo užmokesčio koeficientas nuo 3,5 iki 7,6.

Privalomas pasiekti projektinio darbo rezultatas - įvertintas Poligrafijos, žiniasklaidos ir reklamos sektoriaus profesinis standartas.


Įmonė: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Geležinio Vilko g. 12, (85)2497126, info@kpmpc.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2018.11.08
Galioja iki: 2018.11.22Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
  Rekvizitai apie Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
  Skundailt.com apie Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
  Verslo žinios apie Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
  118 apie Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
  KurRasti apie Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras