Direktoriaus pavaduotojas ugdymui1. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui reikalavimai:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas;
1.3. geras lietuvių kalbos mokėjimas (jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus);
1.4. anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos mokėjimas;
1.5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi žinoti ir išmanyti:
2.1. švietimo politiką, įstaigos veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
2.2. įstaigos kultūros formavimą ir kaitą;
2.3. bendradarbiavimą su socialiniais partneriais;
2.4. įstaigos veiklos įsivertinimo organizavimą ir gautų duomenų panaudojimą veiklai tobulinti;
2.5. savivaldos institucijų plėtojimą ir jų įtraukimą į įstaigos valdymą;
2.6. ugdymo turinio vadybą;
2.7. edukacinių aplinkų kūrimą ir tobulinimą;
2.8. mokinių saugumo ir lygių galimybių užtikrinimą;
2.9. tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą ir švietimą;
2.10. darbuotojų funkcijų reglamentavimą ir saugumo užtikrinimą;


Įmonė: Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos g. 6, 852659100, administracija@vmkmc.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2018.11.08
Galioja iki: 2018.11.22Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras
  Rekvizitai apie Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras
  Skundailt.com apie Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras
  Verslo žinios apie Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras
  118 apie Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras
  KurRasti apie Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras