Dokumentų valdymo skyrius Skyriaus vedėjasPATVIRTINTA
Klaipėdos apskrities vyriausiojo
policijos komisariato viršininko
2018 m. balandžio 17 d.
įsakymu Nr. 30-V-137

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau - Klaipėdos aps. VPK) Dokumentų valdymo skyriaus (toliau - Skyriaus) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti Klaipėdos aps. VPK struktūrinių padalinių bendrųjų ir įslaptintų dokumentų valdymą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - dokumentų valdymo.


IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;
6.3. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, valstybės tarnybą, bendrųjų ir įslaptintų dokumentų tvarkymą, apskaitą, rengimą, archyvavimo tvarką ir gebėti juos taikyti praktikoje;
6.4. išmanyti teisės aktų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje;
6.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir kitų savo žinioje esančių darbuotojų veiklą;
6.6. mokėti valdyti, sisteminti informaciją, ją apibendrinti, rengti išvadas, rekomendacijas;
6.7. mokėti dirbti Microsoft Office arba Libre Office programiniu paketu, išmanyti informacinių technologijų pagrindus;
6.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Visiškai slaptai".


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, atlieka tokias funkcijas:
7.1. organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbuotojų veiklą, atsako už Skyriaus funkcijų vykdymą;
7.2. organizuoja ir kontroliuoja Klaipėdos aps. VPK struktūrinių padalinių bendrųjų ir įslaptintų dokumentų valdymą;
7.3. dalyvauja formuojant įstaigos dokumentų valdymo politiką;
7.4. atlieka dokumentų valdymo patikrinimus Klaipėdos aps. VPK struktūriniuose padaliniuose;
7.5. kontroliuoja bendrųjų ir įslaptintų dokumentų rengimo, įforminimo ir valdymo reikalavimų laikymąsi Klaipėdos aps. VPK;
7.6. rengia teisės aktų, kitų dokumentų, reglamentuojančių dokumentų valdymą įstaigoje, projektus, teikia pastabas, pasiūlymus, išvadas dėl jų tobulinimo, keitimo;
7.7. pagal kompetenciją konsultuoja Klaipėdos aps. VPK struktūrinių padalinių darbuotojus;
7.8. organizuoja keitimąsi bendrųjų ir įslaptintų dokumentų siuntomis ir padeda Klaipėdos aps. VPK aptarnaujančiam kurjerių ekipažui spręsti su dokumentų perdavimu susijusias problemas;
7.9. pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo prevencines priemones dėl galimų korupcijos apraiškų vadovaujamame padalinyje ir asmeniškai atsako už šių priemonių įgyvendinimą;
7.10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Klaipėdos aps. VPK viršininko pavaduotojui.Atlyginimas: 835 € iki mokesčių išskaitymo / apie 659 € "į rankas"
Įmonė: Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Kauno g. 6, 870056638, jovita.rupsyte@policija.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.12.06
Galioja iki: 2018.12.20Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Rekvizitai apie Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Skundailt.com apie Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Verslo žinios apie Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
118 apie Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
KurRasti apie Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas