Direktoriaus pavaduotojas

Reikalavimai:

ne žemesnis nei aukštasis, aukštesnysis ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų, išsilavinimas; aukštasis universitetinis (arba jam prilyginamas) išsilavinimas; geri darbo įgūdžiai su MS Exel program air kitomis MS Office programomis; gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti komandoje.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

Direktoriaus pavaduotoju ūkio reikalams gali dirbti asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą. Pavaduotojo ūkiui pareigos užimamos konkurso būdu, o įstaigos vadovas sudaro rašytinę darbo sutartį, nustato jo pareiginį atlyginimą, atleidžia iš pareigų.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams privalo išmanyti:

Įstaigos administracinį-ūkinį darbą reglamentuojančius dokumentus;

Medžiagų sunaudojimo bei nurašymo normas ir tvarką;

Ataskaitų pateikimo terminus ir tvarką;

Atsiskaitymo už įsigytas prekes ir paslaugas tvarką ir būdus;

Įstaigos struktūrą, jos darbo organizavimą ir valdymą;

Higienos normas ir taisykles;

Darbo santykius reglamentuojančius įstatymus;

Buhalterinės apskaitos pagrindus;

Priešgaisrinės saugos taisykles;

Saugaus darbo taisykles;

Viešųjų pirkimų įstatymą, mokėti dirbti CVPIS, CPO sistemose;

Pirmosios medicininės pagalbos suteikimo priemones ir būdus;

Gimnazijos nuostatus, darbo tvarkos taisykles;

Kitus gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus bei norminius aktus;

Savo pareigybės aprašymą.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui privalo vadovautis:

Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais; Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą;

darbo sutartimi;

šiuo pareigybės aprašymu;

kitais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).

Privalumai:

Darbo patirtis;Vairuotojo pažymėjimas;Buhalterinių pagrindų išmanymas; Pretendentai privalo pateikti: Asmens dokumento kopiją Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją Gyvenimo aprašymą (CV)


Įmonė: Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dūkštų g. 30, 8524200552, rastine@kovalevskajosgimnazija.vilnius.lm.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2019.01.11
Galioja iki: 2019.01.25Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija
  Rekvizitai apie Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija
  Skundailt.com apie Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija
  Verslo žinios apie Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija
  118 apie Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija
  KurRasti apie Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija