Lietuvos muzikos ir teatro akademija ieško projekto finansininko (0,1)

Pobūdis: Projektas Nr.02.3.1-CPVA-V-526-01-0003 "Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas" (toliau - Projektas). Projektinio darbo sutartis sudaroma iki dviejų metų trukmės.

Reikalavimai: 1. turėti aukštesnįjį buhalterinį, ekonominį išsilavinimą;
2. gerai mokėti valstybinę kalbą;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius viešojo sektoriaus įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;
4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, finansų apskaitos informacinėmis sistemomis;
5. turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį vykdant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų finansų apskaitą;
6. mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
7. išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
8. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;
9. sklandžiai, logiškai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, greitai orientuotis sudėtingose situacijose;
10.mokėti organizuoti ir valdyti informacijos procesus.

Projekto finansininkas atlieka šias funkcijas:
1. registruoja projekto "Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas" (toliau – Projektas) ir atskirų finansavimo programų gautą finansavimą buhalterinės apskaitos programoje Stekas Apskaita;
2. registruoja Projekto pirkimo dokumentus (PVM sąskaitas-faktūras, sąskaitas faktūras, avanso apyskaitas), autorines ir intelektinių paslaugų sutartis buhalterinės apskaitos programoje Stekas Apskaita;
3. perduoda Projekto pirkimo dokumentus (PVM sąskaitas-faktūras, sąskaitas faktūras, avanso apyskaitas), autorines ir intelektinių paslaugų sutartis apmokėjimui per banką atsakingam darbuotojui už banko operacijas;
4. registruoja Projekto pirkimo dokumentų (PVM sąskaitas-faktūras, sąskaitas faktūras, avanso apyskaitas), autorinių ir intelektinių paslaugų sutarčių apmokėjimus;
5. registruoja apskaitoje Projekto darbuotojų darbo užmokesčio priskaitymus;
6.seka Projekto sąmatos įvykdymą, kad nebūtų viršytas skirtas finansavimas ir skirtos lėšos naudojamos tiesiogiai pagal paskirtį;
7.ruošia Projekto įvykdymo ataskaitas atskaitingoms institucijoms savo kompetencijų ribose;
8. pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos nustatytus reikalavimus sudaro apskaitos registrus, įformina buhalterines apskaitos bylas ir nustatyta tvarka perduoda į archyvą, kad būtų užtikrintas tinkamas Projekto dokumentų saugojimas;
9. teikia Projekto apskaitos duomenis ir ataskaitas vyr. buhalteriui tam, kad būtų užtikrintas teisingas atskaitomybės sudarymas;
10. pagal kompetenciją rengia, kaupia ir saugo dokumentus Projekto veiklos klausimais;
11. bendradarbiauja ir komunikuoja su Projekto partneriais savo kompetencijų ribose;
12. Įstaigos vadovo pavedimu pagal savo kompetenciją atlieka kitas su Projekto įgyvendinimu susijusias funkcijas.


Norėdami dalyvauti konkurse savo gyvenimo aprašymą su nuoroda "Projekto finansininkas" siųskite el. pašto adresu personalas@lmta.lt iki 2019 m. vasario 15 d.


Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 109 € (iki mokesčių išskaitymo, t.y. "ant popieriaus")
Įmonė: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 42, (8-5) 261 7839, personalas@lmta.lt
Paskelbta: 2019.02.11
Galioja iki: 2019.02.15

Atsiliepimai, skundai apie VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"
Rekvizitai apie VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"
Skundailt.com apie VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"
Verslo žinios apie VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"
118 apie VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"
KurRasti apie VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"