Terapijos skyriaus vedėjasDarbo pobūdis:
-¢ organizuoti ir koordinuoti skyriaus darbą, paskirstyti užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoti jų vykdymą laiku ir kokybiškai;
-¢ organizuoti ir užtikrinti nepertraukiamą vidaus ligų profilio teikimą skyriaus pacientams, pagal poreikį organizuoti vidaus ligų profilio gydytojų konsultacijas kituose skyriuose gydomiems pacientams;
-¢ organizuoti skyriuje gydomų pacientų konsiliumus;
-¢ planuoti ir organizuoti skyriaus aprūpinimą darbui užtikrinti reikalingomis priemonėmis;
-¢ pastoviai analizuoti skyriaus darbo rodiklius, teikti siūlymus administracijai dėl skyriaus veiklos gerinimo;
-¢ užtikrinti kokybišką ir savalaikį skyriaus medicininės dokumentacijos tvarkymą;
-¢ planuoti ir sudaryti pavaldaus personalo darbo, atostogų grafikus, pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščius bei teikti juos suderinimui ir tvirtinimui.

Reikalavimai pretendentams:
Išsilavinimas: aukštasis universitetinis arba jam prilygintas medicininis.
Specialūs reikalavimai (žinios bei įgūdžiai, reikalingi profesinei veiklai):
-¢ galiojanti vidaus ligų gydytojo licencija;
-¢ ne mažesnė nei 5 metų vidaus ligų gydytojo darbo patirtis;
-¢ administravimo, organizavimo, vadovavimo komandai patirtis;
-¢ mokėjimas kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas, išaiškinimus, atsakymus;
-¢ labai geri darbo MS Office programomis įgūdžiai.
Asmeninės savybės:
-¢ lyderio savybės, puikūs bendravimo ir komandinio darbo įgūdžiai;
-¢ strateginis, analitinis mąstymas, iniciatyvumas;
-¢ savarankiškumas, gebėjimas spręsti problemas ir priimti sprendimus;
-¢ nepriekaištinga reputacija, etiškas ir pagarbus elgesys bendraujant su pacientais ir personalu.
Kiti reikalavimai:
-¢ būti Lietuvos Respublikos piliečiu ar turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje teisės aktų nustatyta tvarka.
-¢ mokėti valstybinę kalbą (įgijusiems išsilavinimą nelietuvių mokomąja kalba turėti trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 "Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo").

Atrankos būdas: pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Skenuotų dokumentų kopijas pateikti ligoninės Teisės ir personalo skyriui iki 2019 m. vasario 22 d. el. paštu cv@rvul.lt su nuoroda "Terapijos skyriaus vedėjo konkursui":
-¢ motyvacinį laišką;
-¢ gyvenimo aprašymą;
-¢ asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pateikti atvykus į konkursą);
-¢ išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
Įmonė: VšĮ "Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šiltnamių g. 29, (85)2040826, cv@rvul.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2019.02.09
Galioja iki: 2019.02.23Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie VšĮ "Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė"


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie VšĮ "Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė"
  Rekvizitai apie VšĮ "Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė"
  Skundailt.com apie VšĮ "Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė"
  Verslo žinios apie VšĮ "Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė"
  118 apie VšĮ "Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė"
  KurRasti apie VšĮ "Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė"