Asmenų IS departamento vadovasAtsinaujinantis Registrų centras - pagrindinių Lietuvos registrų ir valstybinės reikšmės informacinių sistemų tvarkytojas, siekiantis tapti pirmaujančia pasaulyje valstybės duomenų pagrindu sukurtas paslaugas teikiančia inovatyvia įmone, į savo komandą kviečia:

ASMENŲ IS DEPARTAMENTO VADOVĄ (-Ę)

Struktūrinis padalinys: Asmenų IS departamentas

Darbo vieta: Vilnius

Darbo aprašymas:

užtikrinti Juridinių asmenų, Gyventojų registrų (toliau - asmenų registrai) ir susijusių informacinių sistemų veiklą ir tinkamą funkcionavimą laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų; planuoti, organizuoti, koordinuoti departamento ir jam pavaldžių skyrių veiklą;dalyvauti rengiant metodines rekomendacijas asmenų registrų ir susijusių informacinių sistemų tvarkymo klausimais;analizuoti departamento veiklos ir jam pavaldžių skyrių veiklos rezultatus ir teikti pasiūlymus dėl jų veiklos tobulinimo;analizuoti asmenų registrų ir susijusių informacinių sistemų teikiamų paslaugų poreikius ir teikti pasiūlymus dėl jų tobulinimo; visokeriopai skatinti darbuotojų iniciatyvą ir stiprinti kiekvieno atsakomybę už galutinius darbo rezultatus siekiant užtikrinti tinkamą departamentui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

Reikalavimai pareigybei:

aukštasis universitetinis socialinių ar technologijos mokslų srities išsilavinimas;ne mažesnė nei 3 metų vadovaujamo darbo patirtis;ne mažesnė nei 3 metų asmenų registrų ir susijusių informacinių sistemų tvarkymo bei administravimo patirtis;išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmenų registrų ir informacinių sistemų bei kitų valstybės registrų veiklą, asmens duomenų apsaugą, viešojo administravimo institucijų ir įstaigų veiklą;gebėti planuoti, organizuoti padalinio veiklą, savarankiškai priimti sprendimus, susijusius su tiesioginėmis darbo funkcijomis, spręsti kilusias problemas;gebėti kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;atsakingai ir konstruktyviai bendradarbiauti, reikšti iniciatyvą tobulinant asmenų registrų ir informacinių sistemų veiklos procesus;labai gerai mokėti lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;gerai mokėti anglų kalbą (ne žemesniu nei B2 lygiu).

Mes siūlome:

galimybę jungtis prie naujai formuojamos aukščiausio lygio vadovų komandos atsinaujinančioje strateginę reikšmę Lietuvai turinčioje įmonėje;iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;galimybes prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves;bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą.
Įmonė: VĮ "Registrų centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vinco Kudirkos g. 18-3, (85)2688262, jurgita.lukosiene@registrucentras.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2019.03.14
Galioja iki: 2019.03.28Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie VĮ "Registrų centras"


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie VĮ "Registrų centras"
  Rekvizitai apie VĮ "Registrų centras"
  Skundailt.com apie VĮ "Registrų centras"
  Verslo žinios apie VĮ "Registrų centras"
  118 apie VĮ "Registrų centras"
  KurRasti apie VĮ "Registrų centras"