Vyriausiasis buhalterisVyriausiojo buhalterio pagrindinės funkcijos:

- organizuoja ir tvarko įstaigosfinansinę - buhalterinę apskaitą, kontroliuoja ekonomišką materialinių, darbo ir finansų resursų naudojimą;

- teikia reikiamą buhalterinės apskaitos informaciją Savivaldybei, LR kultūros ministerijai, auditoriams, mokesčių administratoriams;

- sudaro įstaigos biudžeto sąmatas, išlaidų vykdymo apyskaitas ir nustatytais terminais pateikia finansuojančiai įstaigai, atsako už pateiktų duomenų teisingumą ir ūkinių - finansinių operacijų pagrįstumą apskaitos dokumentais;

- sudaro biudžeto vykdymo periodines suvestines, ataskaitas, rengia aiškinamuosius raštus ir teikia savivaldybės atsakingiems skyriams;

- vykdo finansines operacijas, susijusias su finansavimu iš biudžeto, neviršijant patvirtintų asignavimų;

- vykdo finansų kontrolę pagal nustatytą kompetenciją bei atlieka kitus darbus, nurodytus vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašyme;

- teikia bankui mokėjimo pavedimus ir atsiskaitymus su įvairiomis organizacijomis už atliktus darbus ir suteiktas paslaugas;

- vykdo išankstinę finansų kontrolę.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių mokslų srities ekonomikos, finansų ir (ar) apskaitos, buhalterijos studijų krypties;

- išmanyti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymus ir poįstatyminius aktus, darbo santykius reglamentuojančius įstatymus ir poįstatyminius aktus, turto, nuosavybės, ūkio procesų ir veiklos rezultatų bendruosius apskaitos principus, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, biudžeto sandaros, mokesčių administravimo įstatymus ir poįstatyminius aktus, viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės sandarą (VSAFAS) ir kt. teisės aktus;

- mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, naudotis interneto naršykle, buhalterinės apskaitos programa "Biudžetas VS"

- darbo patirtis biudžetinėje įstaigoje būtų privalumas.Įmonė: Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Aukštaičių g. 4-3, 845582781, biblioteka@elekta.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2019.03.14
Galioja iki: 2019.03.28Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka
  Rekvizitai apie Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka
  Skundailt.com apie Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka
  Verslo žinios apie Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka
  118 apie Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka
  KurRasti apie Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka