Licencijavimo skyriaus Skyriaus vedėjasPATVIRTINTA
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. P1-184


LICENCIJAVIMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Tarnyba) Licencijavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjas yra struktūrinio padalinio vadovas.
2. Pareigybės lygis - A1.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI


3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
3.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešojo administravimo įstaigose arba dokumentų valdymo srityje;
3.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europass);
3.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
3.5. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais turto arba verslo vertintojų, turtą arba verslą vertinančių įmonių, fizinių asmenų licencijavimą, licencijų sąlygų laikymosi priežiūrą, buhalterių profesionalų sąrašo tvarkymą, asmenų, siekiančių įgyti teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, dirbti bankroto administratoriaus padėjėjais, teikti restruktūrizavimo administravimo paslaugas licencijavimą, licencijų sąlygų laikymosi priežiūrą.


III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS


4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. užtikrina Skyriaus uždavinių įgyvendinimą;
4.2. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą - paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ar darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai), kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja Skyriaus darbuotojų parengtus dokumentus;
4.3. apibendrina Skyriaus atliktą veiklą, teikia Skyriaus veiklos ataskaitas bei pasiūlymus Tarnybos vadovybei dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
4.4. nustatyta tvarka vertina Skyriaus darbuotojų veiklą;
4.5. teikia pasiūlymus Tarnybos direktoriui dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir nuobaudų jiems skyrimo;
4.6. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Tarnybos direktoriaus ir Tarnybos direktoriaus pavaduotojo pavedimus bei užduotis.

Įmonė: Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rinktinės g. 48A, (85)2356284, viktoras.zavarzinas@nbfcentras.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2019.03.14
Galioja iki: 2019.03.28Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba
  Rekvizitai apie Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba
  Skundailt.com apie Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba
  Verslo žinios apie Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba
  118 apie Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba
  KurRasti apie Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba