Projekto "ELEKTRONINĖS PASLAUGOS EAIS "SKAITMENINĖ SKAITYKLA" SUKŪRIMAS" vykdymo skyriaus skaitmenintojasPATVIRTINTA
Lietuvos vyriausiojo archyvaro
2019-04-12 įsakymu Nr. (9.15 E)V2E-43

PROJEKTO "ELEKTRONINĖS PASLAUGOS EAIS "SKAITMENINĖ SKAITYKLA" SUKŪRIMAS" SKAITMENINTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Projekto "Elektroninės paslaugos EAIS "Skaitmeninė skaitykla" sukūrimas" skaitmenintojas yra kvalifikuotas darbuotojas.
2. Pareigybės lygis - C.
3. Pareigybės paskirtis - Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos (toliau - LVAT) funkcijų, susijusių su LVAT vykdomo projekto "Elektroninės paslaugos EAIS "Skaitmeninė skaitykla" sukūrimas" skaitmeninimo veiklomis, vykdymas.
4. Pareigybės pavaldumas - projekto "Elektroninės paslaugos EAIS "Skaitmeninė skaitykla" sukūrimas" skaitmenintojas (toliau - Darbuotojas) yra tiesiogiai pavaldus projekto "Elektroninės paslaugos EAIS "Skaitmeninė skaitykla" sukūrimas" (toliau - projektas) bažnyčių koordinatoriui.


II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti vidurinį išsilavinimą;
5.2. mokėti kvalifikuotai atlikti dokumentų skaitmeninimo darbus;
5.3. turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius, mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;
5.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti veiklos metodus, greitai orientuotis sudėtingose situacijose;
5.5 mokėti sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
5.6 išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo reikalavimus.


III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. parengia atrinktus dokumentus skaitmeninimui, sukuria skaitmeninamų dokumentų metaduomenų informaciją (sudaro skaitmeninamų knygų antraštinius lapus);
6.2. skaitmenina atrinktus dokumentus;
6.3. pagal nustatytą tvarką tvarko sukurtas dokumentų elektronines kopijas;
6.4. redaguoja skaitmeninius vaizdus (koreguoja vaizdo dydį, ryškumą, kontrastą), atlieka kitus vaizdo koregavimo darbus;
6.5. vizualiai tikrina pagamintų skaitmeninių vaizdų kokybę;
6.6. tikrina, ar elektroninio varianto struktūra atitinka dokumento originalo struktūrą;
6.7. įrašo vaizdus į įvairias laikmenas;
6.8. nustatyta tvarka ir periodiškumu perduoda sutvarkytus skaitmeninius vaizdus;
6.9. rengia ir teikia ataskaitas apie savo veiklą;
6.10. pagal kompetenciją rengia, kaupia ir saugo dokumentus projekto veiklos klausimais;
6.11. Lietuvos vyriausiojo archyvaro ir projekto bažnyčių koordinatoriaus pavedimu pagal savo kompetenciją atlieka kitas su projekto įgyvendinimu susijusias funkcijas.
Įmonė: Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mindaugo g. 8, (85)2652316, a.zilnys@archyvai.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2019.04.13
Galioja iki: 2019.04.27Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
  Rekvizitai apie Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
  Skundailt.com apie Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
  Verslo žinios apie Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
  118 apie Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
  KurRasti apie Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba