Vilniaus skyriaus klientų aptarnavimo specialistas (vyrai ir moterys)VILNIAUS SKYRIAUS KLIENTŲ APTARNAVIMO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Vilniaus skyriaus (toliau - skyrius) klientų aptarnavimo specialistas, darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, yra specialistų grupės pareigybė.

2. Pareigybės lygis - A2.

3. Pareigybės paskirtis - vykdyti asmenų priėmimą ir aptarnavimą skyriuje Lietuvos Respublikos pilietybės, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų ir užsieniečių teisinės padėties klausimais.

4. Pareigybės pavaldumas - šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus patarėjui, kurio specialioji veiklos sritis - paslaugos ir aptarnavimas.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. mokėti anglų kalbą B1 lygiu;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmenų aptarnavimo, Lietuvos Respublikos pilietybės, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų ir užsieniečių teisinės padėties klausimus;

5.4. mokėti dirbti "Microsoft Windows" operacinėmis sistemomis ir "Microsoft Office" raštinės programų paketu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. priima ir aptarnauja asmenis Lietuvos Respublikos pilietybės, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų ir užsieniečių teisinės padėties klausimais;

6.2. teikia informaciją telefonu, el. paštu, raštu arba tiesiogiai į skyrių atvykusiems klientams;

6.3. priima asmenų skundus, prašymus, pareiškimus ir kitus dokumentus;

6.4. kai yra būtinybė, priima ir aptarnauja asmenis nuotolinėse darbo vietose;

6.5. pagal nustatytą tvarką vyksta pas asmenis, kurie negali patys atvykti į skyrių pateikti prašymų ar atsiimti išrašytų dokumentų.

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Migracijos departamento veikla susijusius pavedimus.Atlyginimas: 932 € iki mokesčių išskaitymo / apie 613 € "į rankas"
Įmonė: Migracijos departamentas prie VRM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: L. Sapiegos g. 1, (85)2717112, info@migracija.gov.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2019.10.09
Galioja iki: 2019.10.23Norėdamas dalyvauti konkurse, pretendentas turėtų jungtis į Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemos Prašymų teikimo modulį (https://pm.vataras.lt), pasirinkdamas paslaugą Pretendavimas į darbuotojo pareigas. Per Elektroninius valdžios vartus prisijungęs pretendentas šiame modulyje turi atlikti tokius žingsnius:

 • 1) paslaugos kortelėje „Mano dokumentai“ sudėti visus dokumentus, kuriuos kartu su prašymu reikia pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai;
 • 2) paslaugos kortelėje „Darbo skelbimai“ suradus reikiamą pareigybę, sukurti prašymą dalyvauti konkurse, prie prašymo pridedant reikalaujamus pateikti dokumentus;
 • 3) sukurtą prašymą per Sistemą pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai.


  Atsiliepimai, skundai apie Migracijos departamentas prie VRM


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Migracijos departamentas prie VRM
  Rekvizitai apie Migracijos departamentas prie VRM
  Skundailt.com apie Migracijos departamentas prie VRM
  Verslo žinios apie Migracijos departamentas prie VRM
  118 apie Migracijos departamentas prie VRM
  KurRasti apie Migracijos departamentas prie VRM