Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas (koef.9) (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2019 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-635


ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Administravimo departamento Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės grupė - specialistų grupė.
3. Pareigybės lygis - A2.


II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Administravimo departamento Informacinių technologijų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga prižiūrėti Aplinkos ministerijos struktūrinių padalinių kompiuterinę techniką, kompiuterinius tinklus, serverius ir kitas kompiuterines sistemas.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas - informacinių ir komunikacinių sistemų priežiūros.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį informatikos inžinerijos krypties arba elektronikos inžinerijos krypties išsilavinimą;
6.3. turėti 2 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;
6.2. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais nacionaliniais ir Europos Sąjungos teisės aktais, susijusiais su darbo sritimi;
6.4. išmanyti kompiuterinių tinklų protokolus ir mokėti juos valdyti;
6.5. išmanyti naudojamas operacines sistemas ir mokėti jas administruoti;
6.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.7. žinoti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. analizuoja informacinių technologijų, techninių ir programinių priemonių būklę Aplinkos ministerijoje, teikia pasiūlymus dėl šių klausimų tobulinimo;
7.2. užtikrina interneto prieigos, nutolusių tinklų, prijungtų prie Aplinkos ministerijos, bendrą saugumą ir darbą;
7.3. vykdo Kibernetinio saugumo įstatyme numatytas kibernetinio saugumo organizavimo ir užtikrinimo funkcijas: fiksuoja (registruoja), kaupia, saugo informaciją apie veikas (incidentus), tiria, analizuoja įvykių aplinkybes bei priežastis, taiko prevencines priemones;
7.4. užtikrina Aplinkos ministerijos serverių funkcionavimą: vykdo jų programinį ir techninį atnaujinimą, užtikrina serverių apsaugą nuo internetinių ir lokalių kenkėjiškų atakų, užtikrina serveriuose kaupiamos informacijos saugumą, nustato serverinės įrangos gedimus ir organizuoja jų šalinimą;
7.5. vykdo Aplinkos ministerijos duomenų centro priežiūrą, užtikrina jo funkcionavimą;
7.6. reguliariai daro informacijos ir programinės įrangos atsargines kopijas, atlieka jų išbandymą;
7.7. vykdo Aplinkos ministerijos vietinio tinklo priežiūrą bei plėtrą, užtikrina nenutrūkstamą jo funkcionavimą, užtikrina vietinio tinklo apsaugą nuo kenkėjiškų atakų (virusų, kompiuterių įsilaužėlių ir kt.), užtikrina, kad vietinis kompiuterinis tinklas nebūtų naudojamas nelegaliai ir nelegaliems tikslams, esant galimybei vykdo techninį ir programinį atnaujinimą;
7.8. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Atlyginimas: 1557 € (iki mokesčių išskaitymo, t.y. "ant popieriaus")
Įmonė: Aplinkos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Jakšto g. 4/9, 869510279, indre.mazeikiene@am.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2019.11.08
Galioja iki: 2019.11.22Norėdamas dalyvauti konkurse, pretendentas turėtų jungtis į Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemos Prašymų teikimo modulį (https://pm.vataras.lt), pasirinkdamas paslaugą Pretendavimas į darbuotojo pareigas. Per Elektroninius valdžios vartus prisijungęs pretendentas šiame modulyje turi atlikti tokius žingsnius:

 • 1) paslaugos kortelėje „Mano dokumentai“ sudėti visus dokumentus, kuriuos kartu su prašymu reikia pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai;
 • 2) paslaugos kortelėje „Darbo skelbimai“ suradus reikiamą pareigybę, sukurti prašymą dalyvauti konkurse, prie prašymo pridedant reikalaujamus pateikti dokumentus;
 • 3) sukurtą prašymą per Sistemą pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai.


  Atsiliepimai, skundai apie Aplinkos ministerija


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Aplinkos ministerija
  Rekvizitai apie Aplinkos ministerija
  Skundailt.com apie Aplinkos ministerija
  Verslo žinios apie Aplinkos ministerija
  118 apie Aplinkos ministerija
  KurRasti apie Aplinkos ministerija