Virsininkas (vyrai ir moterys)
Reikalavimai: Darbo pobūdis:
• planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Muziejaus veiklą, užtikrina tinkamą Muziejaus funkcijų, kitų skirtų užduočių ir pavedimų vykdymą;
• atstovauja Muziejui Lietuvos Respublikos valstybės institucijose ir įstaigose;
• leidžia įsakymus, susijusius su Muziejaus veikla, ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
• priima ir atleidžia Muziejaus personalą teisės aktų nustatyta tvarka ir užtikrina kitų personalo funkcijų vykdymą;
• užtikrina valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą Muziejuje;
• užtikrina, kad Muziejuje būtų laikomasi nustatytų finansų kontrolės procedūrų;
• užtikrina Muziejaus lėšų poreikio apskaičiavimo pagrįstumą, tinkamą Muziejui skirtų lėšų ir priskirtų materialinių išteklių panaudojimą ir saugojimą, taip pat ūkinių ir finansinių operacijų teisėtumą;
• užtikrina neformalaus švietimo ir ugdymo programų muziejuje įgyvendinimą ir kt...
Reikalavimai:
• turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių, socialinių arba muziejaus rinkinio profilį atitinkančios kitos mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
• turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams patirtį;
• būti susipažinęs su muziejų srities tarptautiniais dokumentais (Hagos konvencija, UNIDROIT konvencija, Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija, Konvencija dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo);
• būti susipažinęs su Lietuvos muziejų sistema, muziejų veiklos tendencijomis Lietuvoje ir užsienyje, išmanyti ir taikyti muziejų srities taikomuosius tyrimus, gebėti prognozuoti muziejų sektoriaus raidos perspektyvas;
• turėti gerus analitinius ir problemų sprendimo įgūdžius;
• turėti geras anglų kalbos žinias (raštu ir žodžiu);
turėti šias kompetencijas: strateginio valdymo, žmogiškųjų išteklių valdymo, materialinių ir finansinių išteklių valdymo, infrastruktūros valdymo, veiklos procesų pagrindų ir rinkodaros išmanymo, lyderystės ir kūrybiškumo;
Mes Jums siūlome:
• įdomų, atsakingą, dinamišką darbą;
• konkurencingą atlyginimą (nuo 955 iki 2657 eur (iki mokesčių) priklausomai nuo kandidato patirties);
• profesionalų, pasiruošusių dalintis savo turima patirtimi, komandą.
Kaip pretenduoti:
• dokumentai priimami iki lapkričio 13 d.;
• dokumentus reikia pateikti el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį) http://portalas.vtd.lt/lt/muziejaus-direktorius-pareigines-algos-pastoviosios-dalies-koeficientas-nuo-552-iki-1536-bd-322;612800.html
• daugiau informacijos apie atranką tel. 370 5 273 5696.

Atlyginimas: 2657 € iki mokesčių išskaitymo / apie 1608 € "į rankas"
Įmonė: Krašto apsaugos ministerija
Miestas: Kaunas
Kreiptis: kristina.liutkiene@kam.lt
Paskelbta: 2019.11.08
Galioja iki: 2019.12.08

Atsiliepimai, skundai apie Krašto apsaugos ministerija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Krašto apsaugos ministerija
Rekvizitai apie Krašto apsaugos ministerija
Skundailt.com apie Krašto apsaugos ministerija
Verslo žinios apie Krašto apsaugos ministerija
118 apie Krašto apsaugos ministerija
KurRasti apie Krašto apsaugos ministerija