Juridinio ir personalo skyriaus teisininkas, (vyrai ir moterys)Informacija apie įstaigą
1. Palangos miesto savivaldybės administracija (identifikavimo kodas 2519607, įregistravimo Nr. BD 02-1, įregistravimo data 2002 m. vasario 25 d.) (toliau tekste - Administracija) yra Palangos miesto savivaldybės (toliau tekste - Savivaldybė) įstaiga.
2. Administracija atlieka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų jai pavestas funkcijas. Savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, šiais ir struktūrinių padalinių nuostatais, kitais jos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.
3. Administraciją sudaro struktūriniai padaliniai ir struktūrinis teritorinis padalinys - Šventosios seniūnija.
4. Administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą, didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto (toliau tekste - darbuotojai), skaičių Administracijos direktoriaus (toliau tekste - Direktorius) siūlymu mero teikimu tvirtina ir keičia Savivaldybės taryba (toliau tekste - Taryba).
5. Administracija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitų banke ir antspaudą su Savivaldybės herbu. Administracijos buveinė (adresas) - Vytauto g. 73, LT-00134 Palanga. Administracijos struktūriniai padaliniai ir struktūrinis teritorinis padalinys - Šventosios seniūnija jų veiklos nuostatuose nustatyta tvarka gali turėti sąskaitų bankuose, antspaudą.
6. Administracija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Savivaldybės biudžeto.


Vertinimo metodai:Atlyginimas: 1316 € iki mokesčių išskaitymo / apie 834 € "į rankas"
Įmonė: Palangos miesto savivaldybės administracija
Miestas: Palanga
Kreiptis: Vytauto g. 112, (8460)48705,49338, administracija@palanga.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2019.11.30
Galioja iki: 2019.12.14

Atsiliepimai, skundai apie Palangos miesto savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Palangos miesto savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Palangos miesto savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Palangos miesto savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Palangos miesto savivaldybės administracija
118 apie Palangos miesto savivaldybės administracija
KurRasti apie Palangos miesto savivaldybės administracija