Neformaliojo ugdymo organizatorius (vyrai ir moterys)

Pobūdis: Tiria neformaliojo ugdymo poreikius, juos apibendrina,
sudaro neformaliojo ugdymo organizavimo mėnesių bei metų planus;
įvertina kultūrinio darbo organizavimo galimybes ir poreikius tam, kad
ugdyti klausytojų bei kursantų kūrybiškumą, atsakomybę, savarankiškumą,
iniciatyvumą, reiklumą sau, padeda Mokymo centro klausytojams bei
kursantams tenkinti jų saviraiškos poreikius, plėtoti kultūrinius interesus;
inicijuoja ir rengia neformaliojo ugdymo programas, organizuoja ir vykdo
neformalaus ugdymo užsiėmimus, organizuoja kultūrinius ir pramoginius
renginius Mokymo centro kursantams, klausytojams ir darbuotojams
(ekskursijos, parodos, viktorinos ir kt.); rengia scenarijus ir organizuoja
įvairius pramoginius renginius, valstybinių, kalendorinių švenčių, atmintinų
datų minėjimus, įvairius konkursus ir kitus kultūrinius renginius Mokymo
centro kursantams ir klausytojams, siekdamas organizuojamų renginių
kokybės; dalyvauja vykdant pataisos pareigūno profesijos populiarinimą:
susirašinėja su Vilniaus miesto gimnazijomis, sudaro apsilankymų jose
grafikus, ir koordinuoja jų vykdymą, dalyvauja rengiant informacinius
lankstinukus, juos maketuoja ir spausdina; kaupia ir tvarko literatūrą
(knygų, laikmenų, vaizdinių ir garso priemonių), susijusią su profesiniu
mokymu, metodine veikla, neformaliuoju švietimu (toliau – bibliotekos
fondas), aptarnauja bibliotekos lankytojus; tvarko Mokymo centro bibliotekos
fondą pagal universalios dešimtainės klasifikacijos (UDK) lenteles, sudaro ir
redaguoja bibliotekos katalogus (kartotekas).

Reikalavimai: Turėti humanitarinių ar socialinių mokslų studijų
srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro
kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba
aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu ir pedagogo kvalifikaciją (neįgiję pedagogo kvalifikacijos turi būti
išklausę pedagoginių psichologinių žinių kursą arba šiuos kursus išklausyti per metus laiko nuo darbo Mokymo
centre pradžios).

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1124 € iki mokesčių išskaitymo / apie 733 € "į rankas"
Įmonė: Kajėjimų Departamento prie LR TM Mokymo centras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Subačiaus g. 21, 85 2718509, zina.stasiulioniene@kdmc.lt
Paskelbta: 2020.01.14
Galioja iki: 2020.02.13

Atsiliepimai, skundai apie Kajėjimų Departamento prie LR TM Mokymo centras


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Kajėjimų Departamento prie LR TM Mokymo centras
Rekvizitai apie Kajėjimų Departamento prie LR TM Mokymo centras
Skundailt.com apie Kajėjimų Departamento prie LR TM Mokymo centras
Verslo žinios apie Kajėjimų Departamento prie LR TM Mokymo centras
118 apie Kajėjimų Departamento prie LR TM Mokymo centras
KurRasti apie Kajėjimų Departamento prie LR TM Mokymo centras