Vyriausiasis vyriausiasis buhalteris (vyrai ir moterys)Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu ir ne mažiau 3 metų darbo patirtį buhalterinio-finansų tvarkymo biudžetinėje įstaigoje;

2. mokėti dirbti informacinėmis technologijomis bei jų programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir įstaigoje veikiančia programa Biudžetas VS".

3. žinoti (išmanyti) biudžetinės įstaigos pagrindinės veiklos organizavimą;

4. žinoti (išmanyti) biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką.

5. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos Darbo kodeksą.

6. žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles.

7. būti susipažinusiam su biudžetinių įstaigų einamųjų metų buhalterinės apskaitos vadovu bei Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.
Informacija apie įstaigą:Vertinimo metodai:Atlyginimas: 1232 € iki mokesčių išskaitymo / apie 795 € "į rankas"
Įmonė: Panevėžio švietimo centras
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Topolių al. 12
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.02.13
Galioja iki: 2020.02.27

Atsiliepimai, skundai apie Panevėžio švietimo centras


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Panevėžio švietimo centras
Rekvizitai apie Panevėžio švietimo centras
Skundailt.com apie Panevėžio švietimo centras
Verslo žinios apie Panevėžio švietimo centras
118 apie Panevėžio švietimo centras
KurRasti apie Panevėžio švietimo centras