Metodologijos ir kokybės skyriaus vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2019 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. ŽĮ-220

METODOLOGIJOS IR KOKYBĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Metodologijos ir kokybės skyriaus (toliau - skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga imčių metodams statistiniuose tyrimuose diegti, statistinei informacijai imčių metodais ir imčių tyrimų metodikoms rengti.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - statistinės informacijos rengime.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį statistikos ar matematikos studijų krypčių išsilavinimą;

4.2. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);

4.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, statistiniais SAS arba R paketais;

4.4. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką;

4.6. būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIOVALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. rengia ir diegia imčių planus, skaičiuoja statistinių rodiklių įverčius, pagal Lietuvos statistikos departamento (toliau - departamentas) skyrių suformuluotas užduotis;

5.2. analizuoja administracinių duomenų panaudojimo galimybes atliekant statistinius tyrimus, tobulina imties planavimo ir statistinių rodiklių įverčių skaičiavimo metodus;

5.3. atlieka statistinių tyrimų proceso ir rezultatų kokybės rodiklių analizę ir rengia išvadas;

5.4. nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, analizuoja užsienio šalių patirtį, tobulina ir plečia žinias savo darbinės veiklos srityje;

5.5. seka statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimo, redagavimo ir įrašymo metodų vystymą pasaulyje, analizuoja jų taikymo departamente galimybes;

5.6. atlieka statistinių rodiklių laiko eilučių sezoninės komponentės ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimą;

5.7. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 1249 € iki mokesčių išskaitymo / apie 804 € "į rankas"
Įmonė: Lietuvos statistikos departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, 852196821, regina.filipovic-jurgaitiene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.05.21
Galioja iki: 2020.05.27

Atsiliepimai, skundai apie Lietuvos statistikos departamentas


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Lietuvos statistikos departamentas
Rekvizitai apie Lietuvos statistikos departamentas
Skundailt.com apie Lietuvos statistikos departamentas
Verslo žinios apie Lietuvos statistikos departamentas
118 apie Lietuvos statistikos departamentas
KurRasti apie Lietuvos statistikos departamentas