Nacionalinių sąskaitų skyriaus vyresnysis specialistasPATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2020 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. ŽĮ-30

NACIONALINIŲ SĄSKAITŲSKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUSPAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Nacionalinių sąskaitų skyriaus (toliau - skyrius) vyresniojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga nematerialiojo turto bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo komponentams vertinti pagal Europos sąskaitų sistemos reikalavimus ir su šia statistika susijusiems metaduomenims rengti ir atnaujinti.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - statistinės informacijos rengime.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį ekonomikos ar statistikos, ar matematikos studijų krypčių išsilavinimą;

4.2. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;

4.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.4. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą;

4.6. būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIOVALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. rengia mokslinių tyrimų ir plėtros statistinius rodiklius ir susijusius metaduomenis pagal Europos nacionalinių sąskaitų sistemos reikalavimus nematerialiojo turto bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo rodikliams įvertinti;

5.2. rengia nuosavos gamybos programinės įrangos statistinius rodiklius ir susijusius meta duomenis pagal Europos nacionalinių sąskaitų sistemos reikalavimus;

5.3. rengia pramogų literatūros ir meno kūrinių originalų statistiką pagal ESS kategorijas ir šios srities metaduomenis;

5.4. dalyvauja rengiant valdžios sektoriaus bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo rodiklius pagal ESS kategorijas;

5.5. dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais;

5.6. vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIOVALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 1108 € iki mokesčių išskaitymo / apie 724 € "į rankas"
Įmonė: Lietuvos statistikos departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, 852196821, regina.filipovic-jurgaitiene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.05.21
Galioja iki: 2020.06.04

Atsiliepimai, skundai apie Lietuvos statistikos departamentas


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Lietuvos statistikos departamentas
Rekvizitai apie Lietuvos statistikos departamentas
Skundailt.com apie Lietuvos statistikos departamentas
Verslo žinios apie Lietuvos statistikos departamentas
118 apie Lietuvos statistikos departamentas
KurRasti apie Lietuvos statistikos departamentas