Transporto ir turizmo statistikos skyriaus vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2020 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. ŽĮ-11

TRANSPORTO IR TURIZMO STATISTIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Transporto ir turizmo statistikos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti apgyvendinimo paslaugų statistinį tyrimą, rengti ir teikti šios srities statistinę informaciją vartotojams.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - statistinės informacijos rengime.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį statistikos, ar informatikos, ar matematikos, ar vadybos, ar verslo, ar turizmo ir poilsio studijų krypčių išsilavinimą;

4.2. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);

4.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.4. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais turizmo statistiką;

4.6. būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. atlieka apgyvendinimo įstaigų statistinį tyrimą, atnaujina statistinio tyrimo metodiką, rengia techninę užduotį dėl statistinių duomenų įvedimo ir jų tikrinimo sąlygų, tikslina ir rengia statistinio tyrimo ataskaitos formuliarus ir jų pildymo paaiškinimus, konsultuoja duomenų parengimo skyrių darbuotojus ir respondentus savo darbo srities statistinių ataskaitų pildymo klausimais, analizuoja gautus statistinius duomenis ir rengia statistinę informaciją;

5.2. analizuoja duomenų suderinamumą ir palyginamumą, palygina su praėjusių metų atitinkamo laikotarpio duomenimis, rengia ir atnaujina statistinio tyrimo metainformacijos aprašą, nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, racionalias idėjas siūlo taikyti praktikoje;

5.3. rengia informacinius pranešimus ir statistinę informaciją leidiniams, Rodiklių duomenų bazei, tarptautinėms organizacijoms, valdžios ir valdymo institucijoms, Lietuvos statistikos departamento (toliau - departamentas) vadovybei, kitiems skyriams, teikia informaciją vartotojams pagal individualias užklausas;

5.4. dalyvauja Eurostato bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose, įvairiose darbo grupėse pagal kompetenciją;

5.5. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 1337 € iki mokesčių išskaitymo / apie 855 € "į rankas"
Įmonė: Lietuvos statistikos departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, 852196839, irena.bruzgiene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.05.21
Galioja iki: 2020.06.04

Atsiliepimai, skundai apie Lietuvos statistikos departamentas


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Lietuvos statistikos departamentas
Rekvizitai apie Lietuvos statistikos departamentas
Skundailt.com apie Lietuvos statistikos departamentas
Verslo žinios apie Lietuvos statistikos departamentas
118 apie Lietuvos statistikos departamentas
KurRasti apie Lietuvos statistikos departamentas