Nepertraukiamos miškotvarkos poskyrio vadovasVĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA

NEPERTRAUKIAMOS MIŠKOTVARKOS POSKYRIO VADOVAS (-Ė)

Darbo vieta Kaune

BŪSITE ATSAKINGAS UŽ:
miškotvarkos poskyrio veiklą;
poskyrio metinio darbų plano sudarymą ir įgyvendinimą;
miškotvarkos darbų organizavimą ir jų paskirstymą poskyrio darbuotojams;
poskyrio darbuotojų atliktų darbų kiekius ir jų pateikimą tvirtinimui;
miškų inventorizacijos darbų kokybę ir išvadų pateikimą;
regioninių padalinių vadovų informavimą apie miškotvarkos darbų eigą, rezultatus, pastebėtus ūkinės veiklos trūkumus;
miško auginimo ir naudojimo priemonių veiksmingumo analizę, vykdant miškų inventorizacijos darbus;
miško išteklių rodiklių analizę, miško naudojimo apimties skaičiavimą;
vidinės miškotvarkos projekto rengimą, teikimą derinti, tvirtinti ir registruoti.

REIKALAVIMAI:
aukštasis universitetinis biomedicinos mokslų studijų srities miškininkystės krypties išsilavinimas (magistro arba jam prilygintas kvalifikacinis laipsnis);
ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis miškininkystės srityje;
žinoti nepertraukiamos miškų inventorizacijos principus;
būti susipažinus su Įmonės įstatais, Įmonės veiklos strategija, Miškų įstatymu, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu;
mokėti valstybinę lietuvių kalbą žodžiu ir raštu;
žinoti vidinės miškotvarkos projektų turinį, struktūrą, rengimo ir derinimo tvarką, mokėti naudotis;
formuoti geografines ir atributines miškotvarkos duomenų bazes;
turėti darbo kompiuteriu įgūdžių, mokėti dirbti Microsoft Windows aplinkoje ir su Microsoft Office programiniu paketu;
turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

MES SIŪLOME:
įdomų, dinamišką, pilną iššūkių darbą;
galimybę realizuoti savo idėjas, kuriant ir inicijuojant pokyčius;
kolegų palaikymą bei pagalbą;
lankstų darbo pradžios laiką;
5 papildomas atostogų dienas.

Bazinis darbo užmokestis - 1600EUR (bruto). Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo Jūsų turimos kompetencijos ir profesinės patirties.


Informacija apie įstaigą:
Valstybinių miškų urėdija yra valstybės įmonė, atsakinga už valstybinių miškų apsaugą, priežiūrą ir plėtrą užtikrinant efektyvų ir tvarų valstybės turto - miško - valdymą. Valstybinių miškų urėdija jungia 26 regioninius padalinius, kuriuose iš viso dirba daugiau nei 3 000 darbuotojų.


Vertinimo metodai:Įmonė: VĮ "Valstybinių miškų urėdija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.07.31
Galioja iki: 2020.08.14

Atsiliepimai, skundai apie VĮ "Valstybinių miškų urėdija"


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie VĮ "Valstybinių miškų urėdija"
Rekvizitai apie VĮ "Valstybinių miškų urėdija"
Skundailt.com apie VĮ "Valstybinių miškų urėdija"
Verslo žinios apie VĮ "Valstybinių miškų urėdija"
118 apie VĮ "Valstybinių miškų urėdija"
KurRasti apie VĮ "Valstybinių miškų urėdija"