ES fondų investicijų veiksmų programos skyriaus vedėjas
Pareigybės aprašymas

.HeaderFont {
font-family: "Times New Roman"
font-weight: bold;
font-size: 12pt;
text-align: center;
}

.RegularFont {
font-family: "Times New Roman"
font-size: 12pt;
}

.TextAlignment {
text-align: justify;
}

.TextPadding {
padding-left: 40px;
}

PATVIRTINTA


Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos


2020 m. birželio 22 d.


Vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-613LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS


EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ IR TARPTAUTINIŲ PROGRAMŲ DEPARTAMENTO


EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS SKYRIAUS


VEDĖJO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo - poskyrio vadovas (vedėjo pavaduotojas) (VII lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Sprendimų įgyvendinimas.
4. Stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų programavimas ir administravimas.
6. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų programavimas.
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
17. Pagal kompetenciją užtikrina Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimą, atliekant ministerijai teisės aktais pavestas tarpinės institucijos ir kitas funkcijas.
18. Pagal kompetenciją dalyvauja programuojant Europos Sąjungos fondų investicijas.V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2.
studijų kryptis - teisė (arba);
19.3.
darbo patirtis srityje - nereikalaujama;
19.4.
vadovaujamo darbo patirties trukmė - nereikalaujama.
arba:
19.5.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.6.
darbo patirties sritis - europos sąjungos struktūrinės ir sanglaudos politikos srities patirtis;
19.7.
darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 3 metai;
19.8.
vadovaujamo darbo patirties trukmė - nereikalaujama.

20. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
20.1. kalba - anglų;
20.2. kalbos mokėjimo lygis - B2.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

21.1.

komunikacija - 4 lygis;


21.2.

analizė ir pagrindimas - 5 lygis;


21.3.

patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;


21.4.

organizuotumas - 4 lygis;


21.5.

vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.


22. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

22.1.

lyderystė - 2 lygis;


22.2.

veiklos valdymas - 2 lygis;


22.3.

strateginis požiūris - 2 lygis.


23. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

23.1.

informacijos valdymas - 4 lygis;


23.2.

įžvalgumas - 4 lygis.

Atlyginimas: 2340 € iki mokesčių išskaitymo / apie 1427 € "į rankas"
Įmonė: Vidaus reikalų ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, 852196825, marina.mazioniene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.07.31
Galioja iki: 2020.08.14

Atsiliepimai, skundai apie Vidaus reikalų ministerija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Vidaus reikalų ministerija
Rekvizitai apie Vidaus reikalų ministerija
Skundailt.com apie Vidaus reikalų ministerija
Verslo žinios apie Vidaus reikalų ministerija
118 apie Vidaus reikalų ministerija
KurRasti apie Vidaus reikalų ministerija