Makroekonomikos skyriaus vyriausiasis specialistas

Pareigybės aprašymas

.HeaderFont {
font-family: "Times New Roman"
font-weight: bold;
font-size: 12pt;
text-align: center;
}

.RegularFont {
font-family: "Times New Roman"
font-size: 12pt;
}

.TextAlignment {
text-align: justify;
}

.TextPadding {
padding-left: 40px;
}

PATVIRTINTA


Lietuvos Respublikos finansų ministerijos


2020 m. birželio 30 d.


Finansų ministro įsakymas Nr. 1K-203LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS


FINANSŲ POLITIKOS DEPARTAMENTAS


MAKROEKONOMIKOS SKYRIUS


VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. Fiskalinės politikos ir makroekonomikos..
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
6. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
7. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
10. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus..
14. Rengia vidutinio laikotarpio Lietuvos prekių ir paslaugų eksporto, Lietuvos prekių ir paslaugų importo, Lietuvos užsienio prekybos balanso rodiklio, Lietuvos mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balanso rodiklio (apimant ir šių rodiklių sudedamąsias dalis) analizę ir vidutinio laikotarpio projekcijas..
15. Analizuoja pagrindinių Lietuvos užsienio prekybos partnerių makroekonominę situaciją, užsienio paklausos Lietuvos eksportui pokyčius ir teikia išvadas apie šių pokyčių įtaką Lietuvos prekių ir paslaugų eksportui ir bendrajam vidaus produktui..
16. Kuria, plėtoja ir palaiko priskirtoms funkcijoms vykdyti reikalingus modelius ir skaičiuokles..
17. Atstovauja ES ir kitose tarptautinių ir nacionalinių institucijų darbo grupėse, esant poreikiui teikia išvadas ir (arba) pasiūlymus dėl Lietuvos ir (arba) ministerijos pozicijos..
18. Teikia ekspertines išvadas dėl sprendimų, įtvirtintų Europos Sąjungos ar nacionaliniais teisės aktais ir dėl projektuojamų sprendimų galimo poveikio Lietuvos užsienio prekybos rodikliams..
19. Rengia analitinę informaciją ir išvadas, susijusiąs su Lietuvos užsienio prekybos raida ir vidutinio laikotarpio perspektyvomis, rizikos veiksnių identifikavimu..V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2.
studijų kryptis - ekonomika (arba);
20.3.
studijų kryptis - finansai (arba);
20.4.
studijų kryptis - matematika (arba);
20.5.
studijų kryptis - statistika (arba);
20.6.
darbo patirtis srityje - nereikalaujama.
arba:
20.7.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.8.
darbo patirties sritis - ekonomikos srityje;
20.9.
darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 1 metai.

21. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
21.1. kalba - anglų;
21.2. kalbos mokėjimo lygis - B1.VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS22. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

22.1.

komunikacija - 3 lygis;


22.2.

analizė ir pagrindimas - 3 lygis;


22.3.

patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


22.4.

organizuotumas - 3 lygis;


22.5.

vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.23. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

23.1.

informacijos valdymas - 3 lygis;


23.2.

įžvalgumas - 3 lygis.


24. Profesinė kompetencija:

24.1.

lietuvos respublikos bei europos sąjungos teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių ekonominės raidos scenarijaus rengimą, valstybės viešųjų finansų ir fiskalinę politiką, išmanymas - 3 lygis.
Atlyginimas: 1760 € iki mokesčių išskaitymo / apie 1096 € "į rankas"
Įmonė: Finansų ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, 852196810, danguole.kuriene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.07.31
Galioja iki: 2020.08.14

Atsiliepimai, skundai apie Finansų ministerija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Finansų ministerija
Rekvizitai apie Finansų ministerija
Skundailt.com apie Finansų ministerija
Verslo žinios apie Finansų ministerija
118 apie Finansų ministerija
KurRasti apie Finansų ministerija