Vyriausiasis specialistas (dirbantis su priklausomybę ar priklausomybių sutrikimų simptomų turinčiais asmenimis ir (ar) jų šeimomis)

Pobūdis: 1. surenka duomenis apie šeimą ir (ar) vaiką ir atlieka šeimos ir (ar) vaiko krizės ir intensyvios mobiliosios komandos pagalbos šeimai ir (ar) vaikui poreikio vertinimą;
2. įvertina šeimos organizacijos / struktūros ir gyvenimo ciklo įtaką esamoms problemoms;
3. intensyvaus mobiliosios komandos darbo metu įvertina šeimos santykių, šeimos narių ir (ar) vaiko elgesio pokyčius;
4. identifikuoja galimus priklausomybės simptomus, jų įtaką asmens elgesiui;
5. įvertina šeimos narių priklausomybės tipą, motyvaciją keisti savo priklausomą elgesį;
6. kartu su šeima ir (ar) vaiku iškelia praktiškai įgyvendinamus pagalbos šeimai ir (ar) vaikui tikslus ir uždavinius, numato šeimoje identifikuotų problemų sprendimo būdus ir priemones;
7. padeda šeimai ir (ar) vaikui valdyti krizę, spręsti konfliktines situacijas;
8. konsultuoja vaiko tėvus vaiko auklėjimo, drausminimo, poreikių patenkinimo, saugumo užtikrinimo ir sąlygų augti, vystytis ir tobulėti sudarymo klausimais;
9. informuoja šeimos narius ir (ar) vaiką, kur galima gauti reikalingą pagalbą, paslaugas ar gydymą;
10. organizuoja ir dalyvauja mobiliosios komandos organizuojamuose mobiliosios specialistų pasitarimuose, mobiliosios komandos ir atvejo vadybininko susitikimuose;
11. dalyvauja atvejo vadybininko organizuojamuose atvejo nagrinėjimo posėdžiuose;
12. bendradarbiauja su atvejo vadybininku, keičiasi būtina informacija dėl konkretaus atvejo, informacija apie šeimos sudėtį, apie tai, kokių pokyčių įvyko šeimoje, pradėjus teikti pagalbą ir pan.;
13. baigęs intensyvų darbą, parengia ir raštu pateikia rekomendacijas atvejo vadybininkui.
Darbo užmokestis nuo 1337 iki 1584 eurų neatskaičius mokesčių (konkretus darbo užmokestis nustatomas atsižvelgus į profesinio darbo patirtį).
Norinčius kandidatuoti, prašome el. paštu atrankos@vaikoteises.lt pateikti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką, nurodant, į kokį teritorinį skyrių ir kokias pareigas pretenduojama (pvz.: pretenduojama į specialisto (psichologo) pareigas, Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius

Asmenims, pretenduojantiems į MK specialistų pareigas, taikomi VTAPĮ 30 str. numatyti apribojimai (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e711b850aa6011e7a65c90dfe4655c64).

Reikalavimai: Turėti aukštąjį universitetinį ar aukštąjį koleginį sveikatos mokslų ir (ar) socialinių mokslų, ir (ar) ugdymo mokslų krypčių grupės išsilavinimą ir (ar) būti pabaigęs specializuotus mokymus, kaip dirbti su priklausomybę ar jos simptomų turinčiais asmenimis ir (ar) jų šeimomis ir turėti 2 metų darbo su priklausomybę ar jos simptomų turinčiais asmenimis ir (ar) jų šeimomis patirtį ir (ar) socialinio darbo su vaikais ir (ar) šeimomis patirtį, ir (ar) darbo patirtį socialinių paslaugų ar sveikatos priežiūros srityje;
Pretendentai į MK vyriausiuosius specialistus privalo turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1337 € iki mokesčių išskaitymo / apie 855 € "į rankas"
Įmonė: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: T. Ševčenkos g. 16G, 8 611 09267, atrankos@vaikoteises.lt
Paskelbta: 2020.05.22
Galioja iki: 2020.09.21

Atsiliepimai, skundai apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Rekvizitai apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Skundailt.com apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Verslo žinios apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
118 apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
KurRasti apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba