Vrm dokumentų skyriaus vyriausiasis archyvistas (vyrai ir moterys)

Pobūdis: Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. išduoda iš saugyklų ir į jas grąžina Lietuvos ypatingojo archyvo (toliau – Archyvas) saugomus Nacionalinio dokumentų fondo dokumentus (toliau – dokumentai) ar jų atsargines kopijas;
2. atlieka dokumentų ir jų atsarginių kopijų fizinės būklės ir kiekio patikrinimus;
3. įgyvendina dokumentų išsaugojimą užtikrinančias priemones;
4. fiksuoja dokumentų saugyklų mikroklimato parametrus;
5. tvarko dokumentus;
6. pildo ir tvarko informacijos paieškos priemones;
7. tvarko ir saugo bylas, už kurių sudarymą yra atsakingas;
8. atsiskaito už savo veiklą, nustatytų funkcijų ir pavestų užduočių vykdymą Skyriaus vedėjui;
9. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo Archyvo vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Archyvo ar Skyriaus funkcijomis.

Informuosime tik atrinktus kandidatus

Reikalavimai: Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą;
2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus reglamentuojančius dokumentų valdymą;
3. žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti bendrauti;
6. mokėti rusų kalbą pažengusiojo vartotojo B2 lygiu;
7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Atlyginimas: 985 € iki mokesčių išskaitymo / apie 654 € "į rankas"
Įmonė: Lietuvos ypatingasis archyvas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 40/1, 2649024, sabina.lisovska@archyvai.lt
Paskelbta: 2020.09.15
Galioja iki: 2020.09.23

Atsiliepimai, skundai apie Lietuvos ypatingasis archyvas


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Lietuvos ypatingasis archyvas
Rekvizitai apie Lietuvos ypatingasis archyvas
Skundailt.com apie Lietuvos ypatingasis archyvas
Verslo žinios apie Lietuvos ypatingasis archyvas
118 apie Lietuvos ypatingasis archyvas
KurRasti apie Lietuvos ypatingasis archyvas