Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas

PATVIRTINTA


Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos


2020 m. rugsėjo 17 d.


direktoriaus įsakymu Nr. PAD-133KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS


URBANISTIKOS IR ARCHITEKTŪROS SKYRIAUS


VYRIAUSIOJO SPECIALISTO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
4. Teritorijų planavimo viešumo užtikrinimas.IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
8. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus
11. Kartu su planų rengėjais įvertina visuomenės pasiūlymus ir atsako pareiškėjams; apibendrina pateiktus pasiūlymus, pretenzijas, ruošia viešojo svarstymo ataskaitas.
12. Organizuoja visuomenės įtraukimą į teritorijų planavimą, organizuoja renginius, diskusijas, skelbia informaciją internete.
13. Informuoja visuomenę apie rengiamus teritorijų planavimo dokumentus, rengia ir teikia informaciją suinteresuotai visuomenei ir miesto gyventojams apie planuojamus rengti teritorijų planavimo dokumentus.
14. Organizuoja teritorijų planavimo dokumentų platinimą ir informacinių leidinių parengimą, tikrina sutartinio darbo kokybę pagal paslaugų atlikimo ir darbų vykdymo sutartis su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija dėl viešinimo paslaugų, visuomenės įtraukimo renginių organizavimo ir leidinių išleidimo
15. Derina atliekamo darbo rezultatus ir užduočių atlikimo terminus su kuruojančiu skyriaus patarėju ar specialistu.


V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
16.1.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
16.2.
studijų kryptis - architektūra (arba);
16.3.
studijų kryptis - kraštovaizdžio architektūra (arba);
arba:
16.4.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
16.5.
darbo patirties sritis - teritorijų planavimo ir priežiūros patirtis ;
16.6.
darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 1 metai;

17. Atitikimas kitiems reikalavimams:
17.1.
gebėti dirbti su ArcGIS programomis;
17.2.
gebėti dirbti su Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (TPDRIS).
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS18. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

18.1.

vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;


18.2.

organizuotumas - 3 lygis;


18.3.

patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


18.4.

analizė ir pagrindimas - 3 lygis;


18.5.

komunikacija - 4 lygis.19. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

19.1.

informacijos valdymas - 3 lygis.


20. Profesinė kompetencija:

20.1.

teisės išmanymas - 3 lygis.


Atlyginimas: 1513 € iki mokesčių išskaitymo / apie 955 € "į rankas"
Įmonė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 852196810, danguole.kuriene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.09.25
Galioja iki: 2020.10.01

Atsiliepimai, skundai apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
118 apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
KurRasti apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija