Juridinio skyriaus vyriausiasis specialistas

PATVIRTINTA


Kretingos rajono savivaldybės administracijos


2020 m. rugsėjo 21 d.


Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-953











KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS


JURIDINIO SKYRIAUS


VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS






I SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA




1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.





II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS





3. Teisė.





III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA




4. Atstovavimas teismuose.



IV SKYRIUS

FUNKCIJOS





5. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą.
6. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.
7. Atlieka teisinę ekspertizę arba prireikus koordinuoja teisinės ekspertizės atlikimą.
8. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.
9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
10. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
11. Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
12. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.
13. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.
14. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus
16. Atlieka antikorupcinį teisės aktų projektų vertinimą.
17. Pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus pagal
administracijos direktoriaus įgaliojimą.
18. Teikia vykdomuosius raštus antstoliams vykdyti.
19. Derina projektus sutarčių, parengtų pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, prekėms, darbams, paslaugoms pirkti.






V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI




20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2.
studijų kryptis - teisė (arba).
20.3.
darbo patirties sritis - teisinio darbo patirtis;
20.4.
darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 1 metai;









VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS



21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

21.1.

vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;


21.2.

organizuotumas - 3 lygis;


21.3.

patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


21.4.

analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


21.5.

komunikacija - 3 lygis.



22. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

22.1.

informacijos valdymas - 3 lygis.


23. Profesinė kompetencija:

23.1.

teisės išmanymas - 3 lygis;


23.2.

korupcijos prevencija - 3 lygis.










Atlyginimas: 1277 € iki mokesčių išskaitymo / apie 820 € "į rankas"
Įmonė: Kretingos rajono savivaldybės administracija
Miestas: Kretinga
Kreiptis:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.09.25
Galioja iki: 2020.10.01





Atsiliepimai, skundai apie Kretingos rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Kretingos rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Kretingos rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Kretingos rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Kretingos rajono savivaldybės administracija
118 apie Kretingos rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Kretingos rajono savivaldybės administracija