Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vyriausiasis specialistas

PATVIRTINTA


Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos


2020 m. rugsėjo 16 d.


Direktoriaus įsakymas Nr. PS1-1052NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS


KAIMO PLĖTROS IR PARAMOS REGIONAMS DEPARTAMENTO


LEADER PRIEMONIŲ SKYRIAUS


VYRIAUSIOJO SPECIALISTO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
4. Paraiškų vertinimas bei administravimas.IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
6. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
7. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
8. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus
11. Pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus
12. Vadovaudamasis teisės aktais atlieka paramos paraiškų , mokėjimo prašymų, pirkimų dokumentų patikrą bei kvalifikuotą vertinimą
13. Užtikrina kvalifikuotą patvirtintų projektų įgyvendinimo priežiūrą
14. . Bendradarbiauja su kitais NMA padaliniais; dalyvauja NMA ir kitų institucijų pasitarimuose, palaiko ryšius tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose
15. Užtikrina tinkamą su kokybės vadyba susijusių sistemų priežiūrą, tobulinimą, supažindina Skyriaus darbuotojus su šių sistemų reikalavimais


V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
16.1.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
16.2.
studijų kryptis - ekonomika (arba);
16.3.
studijų kryptis - vadyba (arba);
16.4.
studijų kryptis - viešasis administravimas (arba);
16.5.
studijų kryptis - teisė (arba);
arba:
16.6.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
16.7.
darbo patirties sritis - dokumentų valdymo srities patirtis;
16.8.
darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 1 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS17. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

17.1.

vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;


17.2.

organizuotumas - 3 lygis;


17.3.

patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


17.4.

analizė ir pagrindimas - 3 lygis;


17.5.

komunikacija - 4 lygis.18. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

18.1.

informacijos valdymas - 3 lygis;


18.2.

konfliktų valdymas - 3 lygis.Atlyginimas: 1425 € iki mokesčių išskaitymo / apie 905 € "į rankas"
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852718216, jovita.rupsyte@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.09.25
Galioja iki: 2020.10.01

Atsiliepimai, skundai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Nacionalinė mokėjimo agentūra
Rekvizitai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra
Skundailt.com apie Nacionalinė mokėjimo agentūra
Verslo žinios apie Nacionalinė mokėjimo agentūra
118 apie Nacionalinė mokėjimo agentūra
KurRasti apie Nacionalinė mokėjimo agentūra