Utenos skyriaus klientų aptarnavimo specialistas

PATVIRTINTA

Migracijos departamento prie

Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministerijos

direktoriaus 2020 m. rugsėjo 23 d.

įsakymu Nr. 3K-249

UTENOS SKYRIAUS KLIENTŲ APTARNAVIMO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

Utenos skyriaus (toliau - skyrius) klientų aptarnavimo specialistas, darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, yra specialistų grupės pareigybė.Pareigybės lygis - A2.Pareigybės paskirtis - vykdyti asmenų priėmimą ir aptarnavimą skyriuje Lietuvos Respublikos pilietybės, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų ir užsieniečių teisinės padėties klausimais.Pareigybės pavaldumas - šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. mokėti anglų kalbą B1 lygiu;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmenų aptarnavimo, Lietuvos Respublikos pilietybės, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų ir užsieniečių teisinės padėties klausimus;

5.4. mokėti dirbti "Microsoft Windows" operacinėmis sistemomis ir "Microsoft Office" raštinės programų paketu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. priima ir aptarnauja asmenis Lietuvos Respublikos pilietybės, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų ir užsieniečių teisinės padėties klausimais;

6.2. teikia informaciją telefonu, el. paštu, raštu arba tiesiogiai į skyrių atvykusiems klientams;

6.3. priima asmenų skundus, prašymus, pareiškimus ir kitus dokumentus;

6.4. kai yra būtinybė, priima ir aptarnauja asmenis nuotolinėse darbo vietose;

6.5. pagal nustatytą tvarką vyksta pas asmenis, kurie negali patys atvykti į skyrių pateikti prašymų ar atsiimti išrašytų dokumentų;

6.6. apdoroja su dokumentų valdymu ir administravimu susijusią informaciją;

6.7. administruoja skyriaus dokumentus.

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Migracijos departamento veikla susijusius pavedimus.


Atlyginimas: 968 € iki mokesčių išskaitymo / apie 644 € "į rankas"
Įmonė: Migracijos departamentas prie VRM
Miestas: Visaginas
Kreiptis: (85)2717112, info@migracija.gov.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.09.25
Galioja iki: 2020.10.09

Atsiliepimai, skundai apie Migracijos departamentas prie VRM


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Migracijos departamentas prie VRM
Rekvizitai apie Migracijos departamentas prie VRM
Skundailt.com apie Migracijos departamentas prie VRM
Verslo žinios apie Migracijos departamentas prie VRM
118 apie Migracijos departamentas prie VRM
KurRasti apie Migracijos departamentas prie VRM