Transporto veiklos skyriaus vyriausiasis specialistas

PATVIRTINTA


Lietuvos transporto saugos administracijos


2020 m. rugsėjo 17 d.


Įsakymas Nr. 2BE-297LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS


TRANSPORTO VEIKLOS SKYRIAUS


VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (1)


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Kitos specialiosios veiklos sritys.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
4. Transporto priemonių, jų sudėtinių dalių komponentų ir ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių rinkos priežiūra.IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus
6. Vykdo Reglamentų (ES) Nr. 168/2013 2016/1628 ir 2018/858 nuostatas, susijusias su tipo patvirtinimu ir rinkos priežiūra, rengia ir teikia vykdymo ataskaitas Lietuvos ir Europos Sąjungos institucijoms.
7. Vykdo vartotojų informavimą apie pavojingas dvirates ir trirates transporto priemones, motorines transporto priemones ir jų priekabas (tarp jų ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių), informuoja gamintojus ir įmones, atstovaujančias gamintojus, apie pavojingas dvirates ir trirates transporto priemones, motorines transporto priemones ir jų priekabas.
8. Nustato ir organizuoja rinkos priežiūros įgyvendinimui reikalingų rizikos vertinimo metodų įgyvendinimą.
9. Apdoroja su priskirtos veiklos sritimi susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su priskirtos veiklos sritimi susijusios informacijos apdorojimą.
10. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
11. Nagrinėja prašymus, skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priskirtos srities veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų, skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl priskirtos srities veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
12. Rengia ir teikia informaciją priskirtos srities klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos priskirtos srities klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų rengimą.
14. Rengia ir teikia pasiūlymus dėl Administracijos veiklos, darbo organizavimo tobulinimo.
15. Prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį.


V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
16.1.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
16.2.
studijų kryptis - transporto inžinerija (arba);
arba:
16.3.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
16.4.
darbo patirties sritis - transporto priemonių rinkos priežiūros srities patirtis;
16.5.
darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 1 metai;

17. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
17.1. kalba - anglų;
17.2. kalbos mokėjimo lygis - B2.

18. Transporto priemonių pažymėjimai:
18.1.
turėti teisę vairuoti "B" kategorijos transporto priemones ir ne mažesnį kaip 2 metų vairavimo stažą.VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS19. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

19.1.

vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;


19.2.

organizuotumas - 3 lygis;


19.3.

patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


19.4.

analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


19.5.

komunikacija - 4 lygis.20. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

20.1.

informacijos valdymas - 3 lygis.


21. Profesinė kompetencija:

21.1.

korupcijos prevencija - 3 lygis.


Atlyginimas: 1496 € iki mokesčių išskaitymo / apie 945 € "į rankas"
Įmonė: Lietuvos transporto saugos administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852196829, arunas.bulota@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.09.25
Galioja iki: 2020.10.09

Atsiliepimai, skundai apie Lietuvos transporto saugos administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Lietuvos transporto saugos administracija
Rekvizitai apie Lietuvos transporto saugos administracija
Skundailt.com apie Lietuvos transporto saugos administracija
Verslo žinios apie Lietuvos transporto saugos administracija
118 apie Lietuvos transporto saugos administracija
KurRasti apie Lietuvos transporto saugos administracija