Stoniškių seniūnijos seniūnas

PATVIRTINTA


Pagėgių savivaldybės administracijos


2020 m. rugsėjo 22 d.


Direktoriaus įsakymas Nr. A1-838PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS


STONIŠKIŲ SENIŪNIJA


SENIŪNO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo - skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJAIV SKYRIUS

FUNKCIJOS

3. Apdoroja seniūnijos veiklai vykdyti aktualią informaciją.
4. Atstovauja seniūnijai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
5. Konsultuoja su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
6. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.
7. Priima su seniūnijos veikla susijusius sprendimus.
8. Rengia ir teikia informaciją su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
10. Rengia su seniūnijos veikla susijusius dokumentus.
11. Vadovauja seniūnijos veiklų vykdymui arba prireikus vykdo seniūnijos veiklas.
12. Valdo seniūnijos žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus
14. Vykdo Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 32 straipsnyje reglamentuojamas funkcijas
15. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiems testamentams prilyginamus testamentus


V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
16.1.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
16.2.
studijų kryptis - statybos inžinerija (arba);
16.3.
studijų kryptis - viešasis administravimas (arba);
16.4.
studijų kryptis - pedagogika (arba);
arba:
16.5.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
16.6.
darbo patirties sritis - Nenustatyta;
16.7.
darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 5 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS17. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

17.1.

vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;


17.2.

organizuotumas - 4 lygis;


17.3.

patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;


17.4.

analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


17.5.

komunikacija - 4 lygis.


18. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

18.1.

strateginis požiūris - 4 lygis;


18.2.

veiklos valdymas - 4 lygis;


18.3.

lyderystė - 4 lygis.


19. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

19.1.

informacijos valdymas - 4 lygis.


20. Profesinė kompetencija:

20.1.

veiklos planavimas - 4 lygis.


Atlyginimas: 1425 € iki mokesčių išskaitymo / apie 905 € "į rankas"
Įmonė: Pagėgių savivaldybės administracija
Miestas: Pagėgiai
Kreiptis: 852196824, ausra.vengraite@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.09.25
Galioja iki: 2020.10.09

Atsiliepimai, skundai apie Pagėgių savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Pagėgių savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Pagėgių savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Pagėgių savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Pagėgių savivaldybės administracija
118 apie Pagėgių savivaldybės administracija
KurRasti apie Pagėgių savivaldybės administracija