Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas

PATVIRTINTA


Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus


2020 m. birželio 22 d.


2020-06-22 įsakymas Nr. VE-54 Nr. VE-54VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS MARIJAMPOLĖS SKYRIAUS


FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS


VYRIAUSIOJO SPECIALISTO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. finansų valdymas.


III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo ir valstybės biudžeto lėšų (išmokų) apskaita, išmokų mokėjimas, įstaigos buhalterinė apskaita, ataskaitų rengimas, planavimas ir analizė.IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis arba prireikus koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.
8. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.
10. Vykdo mokėjimo procedūras arba, prireikus koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.
11. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
12. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoja kitų su buhalterine apskaita susijusių ataskaitų rengimą.
13. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.
15. Sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas arba prireikus koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus
17. Vykdo išskaitymų iš išmokų pagal vykdomuosius dokumentus, permokų išieškojimo kontrolę.
18. Dalyvauja turto, gautinų ir mokėtinų sumų inventorizacijoje, rengia inventorizacijos aprašus.
19. Tikrina duomenų atitikimą Finansų valdymo sistemoje ir Išmokų bei Įmokų taikomojoje sistemoje.
20. Tvarko išmokų apskaitą pagal buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus patvirtintą apskaitos politiką.
21. Rengia veiklos sąnaudų sąmatos projektą ir jo pakeitimus; dalyvauja įgyvendinant skyriaus veiklos planavimo, vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras; dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose.
22. Teikia informaciją į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (toliau - VSAKIS), atlieka tarpusavio operacijų derinimo ir kitas procedūras VSAKIS.


V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
23.1.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.2.
studijų kryptis - ekonomika (arba);
23.3.
studijų kryptis - finansai (arba);
23.4.
studijų kryptis - apskaita (arba);
arba:
23.5.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.6.
darbo patirties sritis - finansų srities patirtis;
23.7.
darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 1 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS24. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

24.1.

komunikacija - 3 lygis;


24.2.

analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


24.3.

patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


24.4.

organizuotumas - 3 lygis;


24.5.

vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.
25. Profesinė kompetencija:

25.1.

finansų valdymas ir apskaita - 3 lygis.


Atlyginimas: 1249 € iki mokesčių išskaitymo / apie 804 € "į rankas"
Įmonė: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Miestas: Marijampolė
Kreiptis:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.09.25
Galioja iki: 2020.10.09

Atsiliepimai, skundai apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Rekvizitai apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Skundailt.com apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Verslo žinios apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
118 apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
KurRasti apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba