Klaipėdos aplinkos kokybės kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas

PATVIRTINTA


Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos


2020 m. rugsėjo 01 d.


Įsakymas Nr. AD1-265APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS


APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTAS


KLAIPĖDOS APLINKOS KOKYBĖS KONTROLĖS SKYRIUS


VYRIAUSIOJO SPECIALISTO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Priežiūra ir kontrolė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
4. valstybinė gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos kontrolė Klaipėdos ir Šiaulių valdybų kontroliuojamoje teritorijoje.IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
6. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
9. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
10. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
11. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus
15. Vykdo skyriaus vedėjo arba kito darbuotojo darbo funkcijas jo atostogų, ligos, komandiruotės metu ir kai skyriaus vedėjo pareigybė laisva
16. Organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, siekiant, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą
17. Teikia Departamento darbuotojams metodinę pagalbą skyriaus kompetencijos ribose
18. Pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, teikia išvadas ir pasiūlymus
19. Bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje

Funkcijos patvirtintos 2002-07-01 "Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas" Nr.: IX-1005.
20. Teisės aktų nustatyta tvarka tiria administracinius nusižengimus ir juridinių asmenų padarytus pažeidimus, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir juridinių asmenų padarytų pažeidimų protokolus ir taiko poveikio priemones, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto tvirtinimo.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2.
studijų kryptis - aplinkos inžinerija (arba);
21.3.
studijų kryptis - ekologija (arba);
21.4.
studijų kryptis - aplinkotyra (arba);
21.5.
studijų kryptis - miškininkystė (arba);
arba:
21.6.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.7.
darbo patirties sritis - aplinkos apsaugos srities patirtis;
21.8.
darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 1 metai;


22. Transporto priemonių pažymėjimai:
22.1.
turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS23. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

23.1.

komunikacija - 3 lygis;


23.2.

analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


23.3.

patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


23.4.

organizuotumas - 3 lygis;


23.5.

vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.24. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

24.1.

informacijos valdymas - 3 lygis;


24.2.

kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.Atlyginimas: 1249 € iki mokesčių išskaitymo / apie 804 € "į rankas"
Įmonė: Aplinkos apsaugos departamentas prie AM
Miestas: Klaipėda
Kreiptis:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.09.25
Galioja iki: 2020.10.09

Atsiliepimai, skundai apie Aplinkos apsaugos departamentas prie AM


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Aplinkos apsaugos departamentas prie AM
Rekvizitai apie Aplinkos apsaugos departamentas prie AM
Skundailt.com apie Aplinkos apsaugos departamentas prie AM
Verslo žinios apie Aplinkos apsaugos departamentas prie AM
118 apie Aplinkos apsaugos departamentas prie AM
KurRasti apie Aplinkos apsaugos departamentas prie AM