Marijampolės gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas

PATVIRTINTA


Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos


2020 m. rugsėjo 04 d.


direktoriaus įsakymas Nr. AD1-269APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS


MARIJAMPOLĖS VALDYBOS


MARIJAMPOLĖS GYVOSIOS GAMTOS APSAUGOS INSPEKCIJOS


VYRIAUSIOJO SPECIALISTO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus inspekcijos viršininkui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.


III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. vykdyti valstybinę gyvosios gamtos ir aplinkos apsaugos kontrolę valdybos kontroliuojamoje teritorijoje.IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
6. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
9. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
10. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
13. Pagal atskirą Departamento direktoriaus įsakymą ar rezoliucinį pavedimą vykdo inspekcijos viršininko ar kito inspekcijos darbuotojo darbo funkcijas jo atostogų, ligos, komandiruotės metu ir kai viršininko pareigybė laisva..
14. Kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys, laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, naudoja, atkuria žemės, paviršinių vandenų, kraštovaizdžio, augalijos, gyvūnijos bei kitus gamtos išteklius valdybos kontroliuojamoje teritorijoje..
15. Nustato administracinius nusižengimus, surašo administracinių nusižengimų protokolus, administracinius nurodymus bei taiko kitas administracinio poveikio priemones pažeidėjams, apskaičiuoja aplinkai padarytą žalą..
16. Organizuoja ir vykdo reidus siekiant užtikrinti teisėtą gamtos išteklių naudojimą, medžioklės, mėgėjų žvejybos, verslinės žvejybos, specialiosios žvejybos vykdymą, aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis kontrolę..
17. Kontroliuoja leidimus naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius turinčių naudotojų veiklą, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklėse nustatytų reikalavimų..
18. Rengia leidimus, išvadas, kitus dokumentus, susijusius su gyvosios gamtos išteklių naudojimu, vykdo tinklinių žvejybos įrankių plombavimą, dalyvauja teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijos darbe..


V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2.
studijų kryptis - teisė (arba);
arba:
19.3.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.4.
darbo patirties sritis - aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės patirtis;
19.5.
darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 1 metai;


20. Transporto priemonių pažymėjimai:
20.1.
turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

21.1.

vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;


21.2.

organizuotumas - 3 lygis;


21.3.

patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


21.4.

analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


21.5.

komunikacija - 3 lygis.22. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

22.1.

konfliktų valdymas - 3 lygis;


22.2.

kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.Atlyginimas: 1249 € iki mokesčių išskaitymo / apie 804 € "į rankas"
Įmonė: Aplinkos apsaugos departamentas prie AM
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: 852718216, jovita.rupsyte@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.09.25
Galioja iki: 2020.10.09

Atsiliepimai, skundai apie Aplinkos apsaugos departamentas prie AM


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Aplinkos apsaugos departamentas prie AM
Rekvizitai apie Aplinkos apsaugos departamentas prie AM
Skundailt.com apie Aplinkos apsaugos departamentas prie AM
Verslo žinios apie Aplinkos apsaugos departamentas prie AM
118 apie Aplinkos apsaugos departamentas prie AM
KurRasti apie Aplinkos apsaugos departamentas prie AM