Trečiasis pirkimų organizavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

PATVIRTINTA


Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos


2020 m. birželio 23 d.


V-128 Nr. V-128GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪROS PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS


TREČIASIS PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO SKYRIUS


VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Viešieji pirkimai.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
4. Karinės paskirties priemonių, kitų prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų organizavimas.IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.
6. Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.
7. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.
10. Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.
12. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus


V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
15.1.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
15.2.
studijų kryptis - ekonomika (arba);
15.3.
studijų kryptis - teisė (arba);
15.4.
studijų kryptis - viešasis administravimas (arba);
15.5.
studijų kryptis - vadyba (arba);
arba:
15.6.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
15.7.
darbo patirties sritis - viešųjų pirkimų srities patirtis;
15.8.
darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 1 metai;
arba:
15.9.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
15.10.
darbo patirties sritis - statybos inžinerijos patirtis;
15.11.
darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 1 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS16. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

16.1.

komunikacija - 3 lygis;


16.2.

analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


16.3.

patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


16.4.

organizuotumas - 3 lygis;


16.5.

vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.17. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

17.1.

informacijos valdymas - 3 lygis.


18. Profesinė kompetencija:

18.1.

viešųjų pirkimų išmanymas - 3 lygis.


Atlyginimas: 1408 € iki mokesčių išskaitymo / apie 895 € "į rankas"
Įmonė: Gynybos resursų agentūra prie KAM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852196819, jurgita.dunauskiene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.09.25
Galioja iki: 2020.10.09

Atsiliepimai, skundai apie Gynybos resursų agentūra prie KAM


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Gynybos resursų agentūra prie KAM
Rekvizitai apie Gynybos resursų agentūra prie KAM
Skundailt.com apie Gynybos resursų agentūra prie KAM
Verslo žinios apie Gynybos resursų agentūra prie KAM
118 apie Gynybos resursų agentūra prie KAM
KurRasti apie Gynybos resursų agentūra prie KAM