Teismo pirmininko tarnybos teisėjo padėjėjas

PATVIRTINTA


Kauno apylinkės teismo


2020 m. liepos 10 d.


kanclerio įsakymu Nr. V-158KAUNO APYLINKĖS TEISMO


TEISMO PIRMININKO TARNYBOS


TEISĖJO PADĖJĖJO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. kita specialioji sritis - teismų sistemos veikla.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1.
teisė.


III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. Metodinės ir praktinės pagalbos įstatymų ir kitų teisės aktų analizės, taikymo klausimais ir bylą rengiant nagrinėti teismo posėdyje teikimas teisėjams.
5. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
5.1.
Teisės aktų projektų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimas.IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

6. Renka įstatymus ir kitus norminius aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoja, sistemina ir teikia išvadas teisėjui (-ams).
7. Rengia procesinių dokumentų, sprendimų, teisės aktų ir kitų teismo veiklos dokumentų projektus.
8. Analizuoja ir vertina teismo posėdžiams rengiamų bylų medžiagą, teikia išvadas.
9. Nagrinėja skundus, pareiškimus, prašymus, rengia atsakymų projektus.
10. Nuasmenina procesinius dokumentus.
11. Vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO).
12. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus


V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
14. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
14.1.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);
14.2.
studijų kryptis - teisė (arba);
arba:
14.3.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
14.4.
studijų kryptis - teisė (arba).
14.5.
darbo patirties sritis - Nenustatyta;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS15. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

15.1.

komunikacija - 3 lygis;


15.2.

analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


15.3.

patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


15.4.

organizuotumas - 3 lygis;


15.5.

vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.16. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

16.1.

informacijos valdymas - 3 lygis.


17. Profesinė kompetencija:

17.1.

teisės išmanymas - 3 lygis.


Atlyginimas: 1232 € iki mokesčių išskaitymo / apie 795 € "į rankas"
Įmonė: Kauno apylinkės teismas
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 852196829, arunas.bulota@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.09.25
Galioja iki: 2020.10.09

Atsiliepimai, skundai apie Kauno apylinkės teismas


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Kauno apylinkės teismas
Rekvizitai apie Kauno apylinkės teismas
Skundailt.com apie Kauno apylinkės teismas
Verslo žinios apie Kauno apylinkės teismas
118 apie Kauno apylinkės teismas
KurRasti apie Kauno apylinkės teismas