Transplantacijų koordinavimo skyriaus vedėjas

PATVIRTINTA


Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos


2020 m. liepos 24 d.


NTB 2020-07-24 įsakymas Nr.T1-84 Nr. T1-84NACIONALINIO TRANSPLANTACIJOS BIURO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS


TRANSPLANTACIJŲ KOORDINAVIMO SKYRIAUS


VEDĖJO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo - skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. veiklos planavimas.
4. tarptautiniai ryšiai.
5. stebėsena ir analizė.


III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
6. Donorystės ir transplantacijos procesų koordinavimas ir organizavimas.
7. Tarpvalstybinis donorystės ir transplantacijos procesų koordinavimas ir organizavimas.
8. Žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos procese priimamų dokumentų projektų rengimo organizavimas ir kontrolė, donorų bei recipientų registro duomenų stebėjimo, sutikrinimo, vertinimo, analizės, duomenų aiškumo, išsamumo, atsekamumo ir suvedimo organizavimas ir kontrolė.IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

9. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
10. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
13. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
14. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
15. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
16. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
17. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus
19. Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registro administravimas ir duomenų stebėjimas, sutikrinimas, vertinimas ir analizė, taip pat duomenų aiškumo, išsamumo, atsekamumo ir suvedimo užtikrinimas.
20. Žmogaus audinių, lastelių, organų donorystės ir transplantacijos procese priimamų dokumentų projektų parengimo organizavimas ir kontrolė.
21. Sveikatos apsaugos ministerijos pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos šalių ekspertų komisijoje ir darbo grupėse žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos klausimais.
22. Pagal kompetenciją ar sveikatos apsaugos ministro pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos, Pasaulio sveikatos organizacijos institucijose, palaiko ryšius su kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis


V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
23.1.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.2.
studijų kryptis - medicina (arba);
23.3.
studijų kryptis - slauga ir akušerija (arba);
23.4.
studijų kryptis - genetika (arba);
23.5.
studijų kryptis - visuomenės sveikata (arba);
arba:
23.6.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.7.
darbo patirties sritis - asmens sveikatos priežiūros srities patirtis;
23.8.
darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 5 metai;

24. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
24.1. kalba - anglų arba vokiečių arba prancūzų;
24.2. kalbos mokėjimo lygis - B2.
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS25. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

25.1.

komunikacija - 4 lygis;


25.2.

analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


25.3.

patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;


25.4.

organizuotumas - 4 lygis;


25.5.

vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.


26. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

26.1.

lyderystė - 4 lygis;


26.2.

veiklos valdymas - 4 lygis;


26.3.

strateginis požiūris - 4 lygis.


27. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

27.1.

dalykinių ryšių tinklo kūrimas - 4 lygis.


28. Profesinė kompetencija:

28.1.

tarptautinių ryšių išmanymas - 4 lygis.


Atlyginimas: 1425 € iki mokesčių išskaitymo / apie 905 € "į rankas"
Įmonė: Nacionalinis transplantacijos biuras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852196817, aiva.dirgeliene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.09.25
Galioja iki: 2020.10.09

Atsiliepimai, skundai apie Nacionalinis transplantacijos biuras


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Nacionalinis transplantacijos biuras
Rekvizitai apie Nacionalinis transplantacijos biuras
Skundailt.com apie Nacionalinis transplantacijos biuras
Verslo žinios apie Nacionalinis transplantacijos biuras
118 apie Nacionalinis transplantacijos biuras
KurRasti apie Nacionalinis transplantacijos biuras