Pažeidimų prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas

PATVIRTINTA


Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos


2020 m. spalio 13 d.


MD įsakymas Nr. 1B-815MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS


PAŽEIDIMŲ PREVENCIJOS SKYRIUS


VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS NR. 3


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Priežiūra ir kontrolė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
4. Pažeidimų prevencija.IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
6. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
8. Rengia išvadas ir siūlymus dėl kitų valstybės institucijų ir Muitinės departamento struktūrinių padalinių parengtų teisės aktų projektų..
9. Nagrinėja asmenų skundus, rengia atsakymus, teikia asmenims informaciją apie galiojančius teisės aktus, susijusius su Pažeidimų prevencijos skyriaus vykdomomis funkcijomis..
10. Rengia ir dalyvauja rengiant sutarčių, susitarimų ir memorandumų projektus, teikia išvadas dėl Muitinės departamento struktūrinių padalinių parengtų sutarčių ir susitarimų projektų. Dalyvauja Muitinės departamento generalinio direktoriaus sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje ir teikia informaciją apie dalyvavimo rezultatus skyriaus vedėjui..
11. Atstovauja LR muitinei Europos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupėse (komitetuose), LR pozicijoms muitų teisės aktų pažeidimų prevencijos klausimais ES institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos, dalyvauja ES institucijų darbo organų veikloje, rengia ataskaitas iš ES institucijų darbo organų susitikimų..
12. Rengia Lietuvos Respublikos pozicijas muitų teisės aktų pažeidimų prevencijos srityje pagal nustatytus reikalavimus ir derina jas su suinteresuotomis institucijomis..


V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
13. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
13.1.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
13.2.
studijų kryptis - teisė (arba);
arba:
13.3.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
13.4.
darbo patirties sritis - teisinio darbo patirtis;
13.5.
darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 1 metai;

14. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
14.1. kalba - anglų;
14.2. kalbos mokėjimo lygis - B1.
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS15. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

15.1.

vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;


15.2.

organizuotumas - 3 lygis;


15.3.

patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


15.4.

analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


15.5.

komunikacija - 3 lygis.16. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

16.1.

kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.


17. Profesinė kompetencija:

17.1.

teisės išmanymas - 3 lygis.


Atlyginimas: 1408 € iki mokesčių išskaitymo / apie 895 € "į rankas"
Įmonė: Muitinės departamentas prie FM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852718248, dagne.padegime@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.10.16
Galioja iki: 2020.10.30

Atsiliepimai, skundai apie Muitinės departamentas prie FM


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Muitinės departamentas prie FM
Rekvizitai apie Muitinės departamentas prie FM
Skundailt.com apie Muitinės departamentas prie FM
Verslo žinios apie Muitinės departamentas prie FM
118 apie Muitinės departamentas prie FM
KurRasti apie Muitinės departamentas prie FM