Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas

PATVIRTINTA


Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos


2020 m. spalio 02 d.


direktoriaus įsakymu Nr. PAD-140KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS


STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SKYRIAUS


VYRIAUSIOJO SPECIALISTO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1.
sprendimų įgyvendinimas.


III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. investicinių projektų įgyvendinimo priežiūra.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1.
investicinių projektų įgyvendinimas.IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
9. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
10. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
11. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
12. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
13. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
14. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
15. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
17. Įgyvendinant investicinius projektus, rengia objektų technines projektavimo užduotis, techninės priežiūros ir projekto ekspertizės technines specifikacijas, rangos darbų pirkimų technines specifikacijas, viešojo pirkimo konkursams paraiškas pirkti paslaugas ir darbus..
18. Dalyvauja viešojo pirkimo konkurso pasiūlymų vertinimo komisijų ir darbo grupių darbe, teikia išvadas dėl konkurso pasiūlymų techninės užduoties vertinimo, rengia atsakymų projektus konkurso dalyviams dėl viešojo pirkimo objekto techninės užduoties..
19. Analizuoja, rengia, sukomplektuoja projektinius dokumentus, koordinuoja priemonių projektavimo paslaugų eigą, kokybę, terminus priemonėms, kad laiku ir kokybiškai būtų parengta ir suderinta projektinė dokumentacija, gautas leidimas statybai. Komplektuoja ir kaupia parengtą techninę dokumentaciją bei perduoda ją rangovui, techniniam prižiūrėtojui..
20. Kontroliuoja techninių, darbo projektų sprendinių ar darbų pakeitimų pagrįstumą ir teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina jų tinkamą įforminimą tam, kad pakeitimai atitiktų statybos, viešųjų pirkimų ir kt. teisės aktų reikalavimus, teikia rekomendacijas ir (ar) išvadas dėl nenumatytų arba papildomų darbų, techninių sprendinių keitimo ir kt., pasirašo papildomų darbų aktus..
21. Teikia vyriausiesiems patarėjams informaciją ir pagalbą, reikalingą projektų įgyvendinimui..
22. Pagal kompetenciją vykdant skyriaus funkcijas, žino statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo principus ir geba patikrinti kainų pagrįstumą specialiųjų programų pagalba ("Sistela" arba analogiškomis programomis), rengia sąmatas (objektines, lokalines) skyriaus kuruojamiems objektams (investiciniams projektams) bei kitoms skyriaus vedėjo pavestoms užduotims..


V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
23.1.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.2.
studijų kryptis - statybos inžinerija (arba);
23.3.
studijų kryptis - aplinkos inžinerija (arba);
23.4.
studijų kryptis - matavimų inžinerija (arba);
23.5.
studijų kryptis - energijos inžinerija (arba);
arba:
23.6.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.7.
darbo patirties sritis - statybos inžinerijos patirtis;
23.8.
darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 1 metai;24. Kvalifikacijos atestatai ir pažymėjimai:
24.1.
turėti ypatingų statinių (gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, ir (ar) inžineriniai tinklai ir (ar) susisiekimo komunikacijos) projekto dalies vadovo (projekto dalis: statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo) kvalifikacijos atestatą..


VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS25. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

25.1.

vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;


25.2.

organizuotumas - 3 lygis;


25.3.

patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


25.4.

analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


25.5.

komunikacija - 3 lygis.26. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

26.1.

įžvalgumas - 3 lygis;


26.2.

informacijos valdymas - 3 lygis;


26.3.

kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.Atlyginimas: 1672 € iki mokesčių išskaitymo / apie 1046 € "į rankas"
Įmonė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 852196821, regina.filipovic-jurgaitiene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.10.16
Galioja iki: 2020.10.30

Atsiliepimai, skundai apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
118 apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
KurRasti apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija