Šiaulių kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas

PATVIRTINTA


Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos


2020 m. spalio 02 d.


RRT direktoriaus įsakymas Nr. (1.9E)1V-953LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS


RADIJO SPEKTRO KONTROLĖS DEPARTAMENO


ŠIAULIŲ KONTROLĖS SKYRIAUS


VYRIAUSIOJO SPECIALISTO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Priežiūra ir kontrolė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
4. Radijo spektro kontrolė.IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
6. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
9. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
11. Vykdo Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės bei Radijo dažnių skyrimo ir naudojimo taisyklių laikymosi priežiūrą Skyriui priskirtame Lietuvos Respublikos regione..
12. Vykdo radijo stebėseną: atlieka radijo signalų parametrų matavimus, atlieka neteisėtų radijo dažnių naudotojų identifikavimą ir paiešką, atlieka radijo tinklų ir stočių inspektavimą, atlieka radijo tinklų ir stočių aprėpties zonų tyrimus..
13. Siekiant užtikrinti elektromagnetinį suderinamumą, atlieka radijo trukdžių šaltinių paiešką ir inicijuoja jų veikimo nutraukimą arba tų šaltinių spinduliuotės sumažinimą iki lygių, leidžiamų pagal teisės aktų reikalavimus..
14. Siekiant užtikrinti elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi priežiūrą kartu su kitais Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau - Tarnyba) struktūriniais padaliniais tiria arba pagal kompetenciją dalyvauja tiriant elektroninių ryšių paslaugų vartotojų skundus..
15. Vykdo Tarnybos įgalioto pareigūno funkcijas: surašo patikros ir apžiūros aktus, matavimų protokolus, administracinių nusižengimų protokolus, reikalavimus ir kitus dokumentus, įstatymų numatytais atvejais paima aparatūrą, įrenginius bei dokumentus iš naudotojų..
16. Vairuoja tarnybinį automobilį..


V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
17.1.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.2.
studijų kryptis - elektronikos inžinerija (arba);
17.3.
studijų kryptis - elektros inžinerija (arba);
17.4.
studijų kryptis - fizika (arba);
arba:
17.5.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.6.
darbo patirties sritis - elektroninių ryšių srities patirtis;
17.7.
darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 1 metai;

18. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
18.1. kalba - anglų;
18.2. kalbos mokėjimo lygis - A2.

19. Transporto priemonių pažymėjimai:
19.1.
turėti teisę vairuoti "B" kategorijos transporto priemones ir ne mažesnį kaip 2 metų vairavimo stažą.VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS20. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

20.1.

komunikacija - 3 lygis;


20.2.

analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


20.3.

patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


20.4.

organizuotumas - 3 lygis;


20.5.

vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.21. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

21.1.

informacijos valdymas - 3 lygis.


22. Profesinė kompetencija:

22.1.

veiklos planavimas - 3 lygis.


Atlyginimas: 1425 € iki mokesčių išskaitymo / apie 905 € "į rankas"
Įmonė: Ryšių reguliavimo tarnyba
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: 852717137, migle.noreikaite@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.10.16
Galioja iki: 2020.10.30

Atsiliepimai, skundai apie Ryšių reguliavimo tarnyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Ryšių reguliavimo tarnyba
Rekvizitai apie Ryšių reguliavimo tarnyba
Skundailt.com apie Ryšių reguliavimo tarnyba
Verslo žinios apie Ryšių reguliavimo tarnyba
118 apie Ryšių reguliavimo tarnyba
KurRasti apie Ryšių reguliavimo tarnyba