Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareigybės aprašymasALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS


ARCHITEKTŪROS, URBANISTIKOS IR ŽEMĖTVARKOS SKYRIAUS


VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. administracinių paslaugų teikimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1.
sprendimų įgyvendinimas.


III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Miesto gatvių, objektų pavadinimų, patalpų bei butų numerių suteikimas bei keitimas, išorinės reklamos leidimų išdavimas ir kontrolė..
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1.
savivaldybės administracijoje priimamų sprendimų, susijusių su funkcijų vykdymu, įgyvendinimas..IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
9. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
13. Derina išorinės reklamos projektus ir kitus projektus, formuojančius miesto estetinę aplinką, tikrina projektinės dokumentacijos sudėtį, atitikimą teisės aktų reikalavimams..
14. Išduoda leidimus išorinei reklamai įrengti bei vykdo jų kontrolę, rengia sutarčių, susijusių su išorine reklama projektus, atlieka sutarčių kontrolę..
15. Rengia numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams suteikimo bei keitimo projektus, tarybos sprendimų dėl gatvėms, objektams pavadinimų suteikimo bei keitimo projektus..
16. Koordinuoja IS REGIA duomenų valdymo procedūras Alytaus miesto savivaldybėje..
17. Vykdo priskirtas viešas paslaugas..


V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
18.1.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.2.
studijų kryptis - aplinkos inžinerija (arba);
18.3.
studijų kryptis - architektūra (arba);
arba:
18.4.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.5.
darbo patirties sritis - architektūros srities patirtis;
18.6.
darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 1 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS19. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

19.1.

komunikacija - 4 lygis;


19.2.

analizė ir pagrindimas - 3 lygis;


19.3.

patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


19.4.

organizuotumas - 3 lygis;


19.5.

vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.20. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

20.1.

orientacija į aptarnaujamą asmenį - 3 lygis;


20.2.

informacijos valdymas - 3 lygis.


21. Profesinė kompetencija:

21.1.

veiklos planavimas - 3 lygis.


Atlyginimas: 1232 € iki mokesčių išskaitymo / apie 795 € "į rankas"
Įmonė: Alytaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Alytus
Kreiptis: 852718216, jovita.rupsyte@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.11.21
Galioja iki: 2020.11.27

Atsiliepimai, skundai apie Alytaus miesto savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Alytaus miesto savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Alytaus miesto savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Alytaus miesto savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Alytaus miesto savivaldybės administracija
118 apie Alytaus miesto savivaldybės administracija
KurRasti apie Alytaus miesto savivaldybės administracija