Socialinės rūpybos skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareigybės aprašymasPALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS


SOCIALINĖS RŪPYBOS SKYRIAUS


VYRIAUSIOJO SPECIALISTO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
4. socialinių paslaugų planavimas ir teikimas, dalyvavimas vykdant vaiko teisių apsaugą.IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
9. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
10. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
14. priima asmenų, norinčių tapti globėju ar įtėviu/šeimynos steigėju/budinčiu globotoju prašymus ir kitus reikalingus dokumentus, nagrinėja jų atitiktį nustatytiems teisės aktų reikalavimams, rengia dokumentus Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritoriniam skyriui asmens tapti globėju ar įtėviu/šeimynos steigėju/budinčiu globotoju pradiniam įvertinimui.
15. kreipiasi į Globos centrą dėl rekomendacijų parenkant tėvų globos netekusiam vaikui globėją (rūpintoją) ar budintį globotoją arba, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritoriniam skyriui pasiūlius konkretų asmenį skirti vaiko globėju (rūpintoju), dėl šio asmens tinkamumo būti globėju (rūpintoju) įvertinimo.
16. gavus atvejo vadybininko išvadą dėl socialinių paslaugų šeimai skyrimo, rengia dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka teikia juos sprendimui dėl socialinių paslaugų skyrimo šeimai priimti, apie priimtą sprendimą informuoja teisės aktais nustatytus fizinius ir juridinius asmenis.
17. nagrinėja prašymus, rengia išvadas dėl globos ar rūpybos nustatymo vaikui, veda vaikų, kuriems nustatyta globa ar rūpyba, bylas, nagrinėja skundus dėl globėjų ar rūpintojų veiklos.
18. rengia (dalyvauja rengiant) ir įgyvendina (dalyvauja įgyvendinant) Savivaldybės pagalbos vaikams ir jų šeimoms, šeimų stiprinimo tikslines priemones ir programas.


V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2.
studijų kryptis - socialinis darbas (arba);
arba:
19.3.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.4.
darbo patirties sritis - socialinių paslaugų organizavimo ar teikimo srities patirtis;
19.5.
darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 1 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS20. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

20.1.

vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;


20.2.

organizuotumas - 3 lygis;


20.3.

patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


20.4.

analizė ir pagrindimas - 3 lygis;


20.5.

komunikacija - 4 lygis.21. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

21.1.

informacijos valdymas - 3 lygis.


22. Profesinė kompetencija:

22.1.

teisės išmanymas - 3 lygis.


Atlyginimas: 1390 € iki mokesčių išskaitymo / apie 885 € "į rankas"
Įmonė: Palangos miesto savivaldybės administracija
Miestas: Palanga
Kreiptis: 852196820, aiste.viskelyte@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.11.21
Galioja iki: 2020.11.27

Atsiliepimai, skundai apie Palangos miesto savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Palangos miesto savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Palangos miesto savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Palangos miesto savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Palangos miesto savivaldybės administracija
118 apie Palangos miesto savivaldybės administracija
KurRasti apie Palangos miesto savivaldybės administracija