Rizikų vertinimo ir prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareigybės aprašymasNACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS


PREVENCIJOS IR SAUGOS DEPARTAMENTO


RIZIKŲ VERTINIMO IR PREVENCIJOS SKYRIAUS


VYRIAUSIOJO SPECIALISTO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
4. Pažeidimų prevencija, rizikų valdymas.IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

6. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
7. Pagal kompetenciją teikia siūlymus, rekomendacijas ir organizuoja mokymus kitiems NMA struktūriniams padaliniams pažeidimų prevencijos klausimais.
8. Vykdo sankcijų taikymo metodikų priežiūrą, rengia siūlymus Žemės ūkio ministerijai dėl jų pakeitimų, analizuoja su paramos administravimu susijusius teisės aktus/ teisės aktų projektus teikia pasiūlymus dėl jų pakeitimų.
9. Analizuoja LR ir ES teisės aktus ir jų pakeitimus, susijusius su neteisėto paramos išmokėjimo prevencija ir teikia pasiūlymus dėl NMA procedūrų, aprašų bei kitų dokumentų keitimo.
10. Teikia konsultacijas Skyriaus darbuotojams pažeidimų administravimo, pažeidimų prevencijos klausimais.
11. Pagal kompetenciją teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl pažeidimų administravimo, taip pat bei bendradarbiauja su kitais NMA struktūriniais padaliniais ir teikia jiems informaciją.


V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
12. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
12.1.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
12.2.
studijų kryptis - teisė (arba);
12.3.
studijų kryptis - žemės ūkis (arba);
12.4.
studijų kryptis - pedagogika;
arba:
12.5.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
12.6.
darbo patirties sritis - dokumentų valdymo srities patirtis;
12.7.
darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 1 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS13. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

13.1.

vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;


13.2.

organizuotumas - 3 lygis;


13.3.

patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


13.4.

analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


13.5.

komunikacija - 3 lygis.14. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

14.1.

įžvalgumas - 3 lygis;


14.2.

informacijos valdymas - 3 lygis.


15. Profesinė kompetencija:

15.1.

dokumentų valdymas - 3 lygis.


Atlyginimas: 1425 € iki mokesčių išskaitymo / apie 905 € "į rankas"
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.11.20
Galioja iki: 2020.12.04

Atsiliepimai, skundai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Nacionalinė mokėjimo agentūra
Rekvizitai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra
Skundailt.com apie Nacionalinė mokėjimo agentūra
Verslo žinios apie Nacionalinė mokėjimo agentūra
118 apie Nacionalinė mokėjimo agentūra
KurRasti apie Nacionalinė mokėjimo agentūra